Opracowanie: Elżbieta Sternicka, Zespół Szkół nr 3 w Białymstoku 

Temat: Czy złość piękności szkodzi - jak walczyć ze złością?

Cel główny: eliminowanie destruktywnych sposobów wyrażania złości, uczenie się konstruktywnych

Cele szczegółowe: uczeń:
- podaje sposoby kontrolowania złości,
- wyjaśnia ,że ma prawo do złości, ale musi umieć ją kontrolować,
- dostrzega niewłaściwe zachowanie u siebie i innych,
- koryguje swoje niewłaściwe zachowanie,

Materiały: duży arkusz szarego papieru, karteczki samoprzylepne, mazaki, tablica szkolna kreda, , załącznik nr 1- „ Kroki pomagające w opanowaniu złości”.

Metoda: pogadanka, dyskusja, drama, burza mózgów.

Czas trwania: 45 min.
Kl. I gimnazjum

PRZEBIEG ZAJĘĆ

WSTĘP
1. Miniwykład nauczyciela
Każdy w swoim życiu złościł się nie raz. Emocje takie jak radość, smutek czy złość to nieodłączna część naszego życia i jakbyśmy się nie starali nie da się tego wyeliminować. Nawet najbardziej opanowanych i bezkonfliktowych ludzi da się wyprowadzić z równowagi. Faktem jest też, że niektórzy wpadają w złoć częściej niż inni. Łatwo ich wyprowadzić z równowagi i trudno uspokoić. Ale czy złość szkodzi?
Złość tak jak każda inna emocja w naszym życiu jest potrzebna. Póki żyjemy musimy odczuwać wszystkie emocje ponieważ one nas informują i ostrzegają. Jednak jak wszystko w życiu, także i tu są pewne granice.

ROZWINIĘCIE

I. Ćwiczenie 1- Gdzie mieszka złość?
1.Wyjaśnienie ćwiczenia przez nauczyciela.
Zastanówcie się proszę, w której części ciała odczuwacie złość. Co wtedy czujecie? Swoje odpowiedzi zapiszcie na samoprzylepnych karteczkach.
a. Każdy z uczniów zapisuje na samoprzylepnej karteczce objawy złości i część ciała w której najbardziej ją odczuwa.
b. Po zakończeniu ćwiczenia po kolei uczniowie przyklejają swoje kartki wewnątrz narysowanej na szarym papierze naturalnej wielkości figury ludzkiej, lokalizując je zgodnie z tym co napisali- (np. drżenie rąk- karteczka przyklejona w okolicy dłoni, zaczerwienienie twarzy, zaciskanie pieści itp.)
2. Omówienie- Analiza powstałej pracy.
Zwrócenie uwagi na największą ilość karteczek skupionych w obrębie danej części ciała- zauważenie pozostałych

II. Miniwykład . c.d
Skoro już wiemy gdzie kumuluje się złość, wsłuchując się w siebie możemy ją szybko zauważyć-, wyłapując w sygnały jakie daje nam nasze ciało, ponieważ te pierwsze to sygnały ostrzegawcze.
Ćwiczenie 2. Granie ról
Ćwiczenie polegające na przetrenowaniu właściwych społecznych zachowań.
1. Na początku przedstawiam uczniom kroki pomagające w opanowaniu złości. Odczytuję je.
a. Wstrzymaj się na chwilę i zastanów się, dlaczego chcesz wybuchnąć?.
b. Zastanów się, czego chcesz na dłuższą metę (jaki będzie rezultat długoterminowy?)
c. Pomyśl o innych sposobach radzenia sobie w tej sytuacji oprócz walki (możesz negocjować, bronić swoich praw, prosić o pomoc, uspokajać drugą osobę).
d. Wybierz najlepszy sposób poradzenia sobie w tej sytuacji i zastosuj go.
Uczniowie mają wypisane kroki postępowania na kartkach oraz na tablicy powieszonej na ścianie - chodzi tu o maksymalne ułatwienie przyswajania materiału.
2. Następnie uczniowie - aktorzy, kolejno ćwiczą wypisane na tablicy kroki postępowania ( od a do d), w odniesieniu do podanych przez nauczyciela sytuacjach powodujących potencjalne wybuchy złości.
Po prawidłowym wykonaniu zadania uczniowie otrzymują pochwały. Jeśli w drami zabraknie któregoś z kroków wspólnie z uczniami modeluję go.
(W dramie biorą udział chętni uczniowie, lub wyznaczeni przez nauczyciela)

Sytuacje:
1. Kolega wbrew twojej woli zabiera Ci coś co należy do Ciebie.
2. Idąc korytarzem zostajesz mocno popchnięty przez kogoś.
3. Ktoś niesłusznie oskarża Cię o zepsucie jego rzeczy
4.Nie zgadzasz się opinią koleżanki , której podoba się muzyka której Ty nie znosisz
5.Ktoś oddaje Ci zepsuty aparat , który od Ciebie pożyczył

III. Cwiczenie 3
„Gaszenie pożaru złości”( zasady kontrolowana złości) - burza mózgów

1. Miniwykład nauczyciela:
Wierzę, że każdy z was ma własny sposób na gaszenie pożaru złości. Chciałabym, abyśmy stworzyli sobie listę alternatyw na kontrolowanie jej wybuchów. Lista ta będzie stanowić dla nas podręczną „ściągę” ponieważ zawiśnie na ścinanie w naszej klasie i w każdej chwili, gdy poczujecie taką potrzebę będziecie mogli z niej korzystać. Dla zachęty na początku listy umieściłam swoje sposoby na wyciszenie. Oto one ( odczytuję wszystkie pozycje)
- głębokie oddychanie,
- liczenie od tyłu,
- wyobrażanie sobie jakiejś spokojnej sytuacji,
- wyobrażanie sobie odległych konsekwencji zachowań
- wyobrażanie sobie osoby która nas złości w śmiesznym stroju

Jakie są wasze propozycje?
Uwagi : Lista wykonana jest na dużym arkuszu szarego papieru. W trakcie burzy mózgów zadaję pytania pomocnicze. Tak by na liści pojawiły się :
- Pozytywny wysiłek fizyczny,
- techniki relaksacyjne.
- Wystudzenie, zdystansowanie się- tj. danie sobie czasu, aby silne emocje minęły, co pomoże uniknąć przemocy.

IV. ZAKOŃCZENIE
Postawienie uczniom pytania z tematu lekcji- Czy złość piękności szkodzi ? Jakie macie wnioski i refleksje (dyskusja nauczyciela i uczniów)

Początek strony