mgr inż. Dariusz Tomczak, mgr inż. Irena Osiak,
mgr inż. Jerzy Kimborowicz

KONTRAKT
Zawarty między nauczycielem a grupą uczniów na wykonanie i zaprezentowanie projektu
"Projektowanie podstawowych układów pracy wzmacniacza operacyjnego"

1. Strony umowy: Uczniowie, Nauczyciel.


2. Terminy:
• data zawarcia kontraktu: 30 września 2004 r.
• data rozpoczęcia projektu: 1 października 2004 r.
• termin ukończenia projektu: 31 listopada 2004 r.
• data przedstawienia sprawozdania i prezentacji: 5 grudnia 2004 r. 

3. Na mocy niniejszego kontraktu:
• uczniowie zobowiązują się złożenia sprawozdania i zaprezentowania projektu w w/w terminie,
• nauczyciel zobowiązuje się do opieki merytorycznej nad uczniami i ustala następujące terminy konsultacji:
- I konsultacja: 6 października 2004 r.
- II konsultacja: 27 października 2004 r. (ocena 1/3 projektu)
- III konsultacja: 17 listopada 2004 r. (ocena 2/3 projektu) 

4. Wymagania wstępne:
• znajomość budowy i działania wzmacniacza operacyjnego,
• znajomość podstawowych parametrów wzmacniacza operacyjnego,
• znajomość zasad zasilania wzmacniacza operacyjnego,
• umiejętność rysowania schematów elektrycznych. 

5. Cele:
• nabycie umiejętności konfigurowania wzmacniacza operacyjnego w podstawowych układach pracy,
• nabycie umiejętności wyznaczania podstawowych parametrów wzmacniacza operacyjnego dla różnych układów pracy,
• nabycie umiejętności pracy w grupie, zdobywania informacji, doboru sposobu rozwiązania problemu, elastycznego myślenia twórczego, prezentacji publicznej własnego opracowania,
• nabycie umiejętności posługiwania się komputerowymi programami symulacyjnymi (np. Elekctronics Workbench, Protel). 

6. Zakres projektu:
• opracować plan projektu,
• dokonać podziału zadań na członków grupy,
• narysować wzmacniacz operacyjny w podstawowych układach pracy,
• zaznaczyć prądy i napięcia w obwodzie,
• wyznaczyć napięcie wyjściowe w funkcji napięć wejściowych: UWY=f(UWE),
• wybrać w programie symulacyjnym wzmacniacz operacyjny w układzie scalonym i uzasadnić swój wybór,
• potwierdzić zasadność sposobu realizacji układów wzmacniaczy operacyjnych w programie symulacyjnym,
• określić przykłady zastosowań opracowanych układów wzmacniaczy operacyjnych,
• opracować wyniki. 

7. Rodzaj projektu: grupowy 3-osobowy. 

8. Sprawozdanie:
• każdy uczeń opracowuje indywidualne sprawozdanie zaznaczając własny wkład, (załączony wzór)
• grupa wykonuje jedną dokumentacje techniczną i projekt symulacyjny. 

9. Prezentacja:
• wszyscy członkowie grupy biorą udział w prezentacji (dokonać podziału ról),
• czas prezentacji jednej grupy: 15 minut,
• przygotowując prezentacje wykorzystaj pytania:
- dlaczego to mówisz?
- do kogo to mówisz?
- co chcesz powiedzieć?
- jak chcesz to powiedzieć? 

10. Ocena:
• ocenie ogólnej podlegają:
- etapy zaawansowania projektu,
- zawartość projektu,
- prezentacja i sprawozdanie,
- samodzielność i zaradność,
• uczeń otrzymuje 3 stopnie: (zgodnie z arkuszem oceny)
- za merytoryczną zawartość projektu (sprawozdanie),
- za umiejętności pozamerytoryczne (prezentacja projektu, współpraca w grupie)
- za wiadomości merytoryczne (sprawdzian kontrolny).

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony