Anna Niczyporuk

„Metoda projektów oraz gry dydaktyczne w kształceniu zawodowym”

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w okresie od kwietnia do maja 2004r. zrealizowany został 20 – godzinny kurs doskonalący „Metoda projektów oraz gry dydaktyczne w kształceniu zawodowym”. Uczestniczyło w nim 21 nauczycieli z białostockich szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Policealnego Studium Medycznego Nr2, Zespołu Szkół Zawodowych Nr5.


Celem kursu było zapoznanie uczestników z metodą projektów oraz rodzajami gier dydaktycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w kształceniu zawodowym, kształtowanie
umiejętności planowania zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi, opracowanie przykładowych materiałów dydaktycznych potrzebnych do osiągnięcia założonych celów, zapoznanie ze sposobami pracy w odniesieniu do różnych stylów uczenia się i nauczania.
W ramach kursu uczestnicy w grupach przedmiotowych przygotowali propozycje gier dydaktycznych oraz opracowali dokumentację do tematów realizowanych metodą projektów na swoich zajęciach edukacyjnych. Niektóre propozycje zamieszczam w bieżącym artykule. Autorzy publikowanych materiałów mają nadzieję, że będą one inspirowały nauczycieli do twórczych pomysłów zwiększających efektywność pracy.

 

Publikacje:

KONTRAKT Zawarty między nauczycielem a grupą uczniów na wykonanie i zaprezentowanie projektu "Projektowanie podstawowych układów pracy wzmacniacza operacyjnego".
Metoda projektów Temat: Diagnostyka układów zapłonowych.
METODA PROJEKTÓW Temat: „Kim jest wegetarianin?”
KONTRAKT na wykonanie i zaprezentowanie projektu "Przekształcenia geometryczne"
Początek strony