mgr inż. Krzysztof Wojszko, mgr inż. Andrzej Grzędziński,
mgr inż. Aleksander Taranta, mgr inż. Leszek Szczesiul,
mgr inż. Mariusz Moszczyński

Metoda projektów
Temat :Diagnostyka układów zapłonowych.

 

1. Cele projektu
uczeń:
- zna budowę układów zapłonowych,
- zna rolę poszczególnych elementów układu zapłonowego,
- zna podstawowe parametry pracy poszczególnych elementów układu, 
- potrafi narysować schemat układu zapłonowego,
- korzysta z literatury fachowej (katalogi, instrukcje napraw, materiałów serwisowych, programów serwisowych,
- wskazuje zalety układów elektronicznych,
- umie zdiagnozować elementy układu zapłonowego. 

2. Czas realizacji:1 miesiąc.

3. Forma pracy: grupowa (tworzenie grup na zasadzie dowolnego doboru uczniów) 

4. Forma i zakres projektu:
- projekt procesu technologicznego diagnostyki dowolnego układu zapłonowego,
- opracowanie karty badań,
- wykonanie badań,
- raport-schemat układu, przebieg pomiarów, schematy podłączenia przyrządów pomiarowych, przebiegi napięć i charakterystyki elementów układu, analiza wyników, nowoczesne układy zapłonowe.

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony