Małgorzata Lech

Muzyka w nauczaniu początkowym.

Życie Szkoły 2001/1

Edukacja szkolna w pierwszym okresie nauczania powinna w jak największym stopniu ingerować w poszczególne dziedziny wiedzy, by ukazać dziecku scalony obraz świata. Zintegrowane edukacje mają sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi osobowości dziecka, kształtować jego intelekt, wrażliwość, wyobraźnię i postawę twórczą.


Muzyka w naturalny sposób łączy się z innymi edukacjami, wspiera nauczanie zintegrowane i powinna być rozumiana jako część składowa tego procesu. Znacząco wpływa też na kształtowanie cech charakteru i pożądanych postaw społecznych uczniów.
Dzieci w młodszym wieku szkolnym noszą w sobie muzykę spontaniczną, czują potrzebę śpiewania, tańczenia, grania na instrumentach. Dzięki różnorodności form pracy można sprawić, 
że każde dziecko będzie czynnie uczestniczyć w zajęciach, każde znajdzie moment, w którym wykaże się tym, co najlepiej potrafi. Jedne dzieci lepiej śpiewają, inne lepiej muzykują, a jeszcze inne wspaniale tworzą i odczuwają przyjemność w percepcji muzyki. 

Nauczyciel, który chce integrować muzykę z edukacją plastyczną, nie będzie miał żadnych trudności. W swojej pracy wykorzystuję często tzw. malowanie muzyki. Po wysłuchaniu utworu muzycznego można wyrażać jego nastrój, charakter, budowę oraz elementy muzyki poprzez znak plastyczny. Do interpretacji plastycznej należy wybierać utwory o konkretnym (widocznym) nastroju oraz budowie, aby dzieci bez większych kłopotów mogły je ,,namalować”. 
Korzystanie z farb, kredek świecowych, pasteli czy mazaków zapewni uczniom uzyskanie najlepszych rezultatów. Malowanie muzyki jest również formą relaksu między zajęciami wymagającymi większego wysiłku umysłowego. Planując malowanie w kilkuosobowych zespołach, stwarzamy jednocześnie okazję do kształcenia umiejętności współpracy w grupie.

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony