Katarzyna Jasielon, Anna Turowska

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II

Wstęp 

26 października 2004r. przeprowadziłyśmy zajęcia otwarte według scenariusza zajęć zintegrowanych – ” Jeż – mieszkaniec ogrodów”. Zajęcia zostały przeprowadzone w klasie II b integracyjnej w obecności metodyka, dyrekcji i nauczycieli kształcenia zintegrowanego ze SP 14 w Białymstoku.


Zajęcia zintegrowane objęły wszystkie obszary edukacji: polonistyczną, środowiskową, matematyczną, techniczną, muzyczną i ruchową. Głównym celem zajęć było wzbogacenie informacji o jeżu, rozwijanie umiejętności układania zdań oraz poszukiwanie dróg pokonywania trudności podczas rozwiązywania zadań nietypowych. Szczególny nacisk położyłyśmy na pokazanie etapów rozwiązywania zadań nietypowych metodą heurystyczną. Opierając się na etapach rozwiązywania zadań według Polya (zrozumienie zadania, układanie planu rozwiązania, wykonanie planu, sprawdzenie wyniku i refleksja nad zadaniem) chciałyśmy zaznaczyć, że rozwiązanie zadania to nie tylko wynik końcowy. Zrozumienie zadania tekstowego i wytrwałe poszukiwanie odpowiedniej drogi rozwiązania warunkują zakończenie sukcesem pracy nad zadaniem.
Podczas omówienia zajęć otwartych jeszcze raz podkreślałyśmy znaczenie stosowania metod heurystycznych w rozwiązywaniu zadań.
Uważamy, że udało się nam zainteresować koleżanki i przypomnieć o ważności doboru odpowiednich metod i środków podczas rozwiązywania zadań typowych i nietypowych oraz wielu innych problemów nie tylko matematycznych. ...

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony