Ewa Gutowska

Plan metodyczny dla klasy IId
Tytuł bloku: Popatrz, ile jesieni leży już na ziemi...
Temat dnia: Opisuję jesienne liście.

Cele ogólne:
kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat; 
wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z jesienią; 
kształcenie umiejętności poprawnego redagowania opisu z użyciem zgromadzonego słownictwa; 
doskonalenie techniki rachunku pamięciowego; 
rozwijanie wyobraźni plastycznej.

 

Cele operacyjne:
wypowie się na temat zmian zachodzących w przyrodzie jesienią; 
zastosuje w opisie nowe słownictwo; 
opisze wybrane liście według planu; 
wykona pracę plastyczną; 
dokona oceny własnej pracy.

Metody:
podające (informacyjne): wyjaśnienie, opis; 
operatywne: ćwiczenia praktyczne; 
poszukujące (problemowe): pogadanka; 
waloryzacyjne (eksponujące): ekspresyjna.

Formy pracy:
indywidualna jednolita; 
grupowa jednolita; 
grupowa zróżnicowana; 
zbiorowa.

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony