Małgorzata Lech, Celina Borowska
Doradcy metodyczni kształcenia zintegrowanego MODM Białystok

Zespoły samokształceniowe – potrzeba czy konieczność?
,,Podlaskie Wieści Oświatowe” 2007/5  

"By osiągnąć doskonałość ucznia nauczyciel musi się sam wciąż doskonalić".

Oczywistym jest, że nauczyciel od chwili skończenia studiów nie może zaprzestać doskonalenia zawodowego.
Swoje kwalifikacje zawodowe może uaktualniać bądź uzupełniać poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach doskonalenia na terenie szkoły oraz w ośrodkach pozaszkolnych.
 Bardzo wartościową formą doskonalenia zawodowego są zespoły samokształceniowe funkcjonujące w szkołach. Skupiają one nauczycieli danego przedmiotu np. zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego, nauczycieli przedmiotów humanistycznych, nauczycieli przedmiotów matematyczno przyrodniczych, nauczycieli wychowania fizycznego, zespół ds. integracji.
 Celem zespołów jest doskonalenie pracy nauczycieli w konkretnych warunkach szkolnych; wymiana doświadczeń, uaktywnienie nauczycieli w śledzeniu bieżącej literatury fachowej oraz wywołanie szczególnie u młodych stażem nauczycieli refleksji nad własnymi działaniami dydaktyczno-wychowawczymi. 
Cel ten jest realizowany poprzez wypracowanie określonego dorobku teoretycznego oraz praktycznego w pracy z dziećmi z uwzględnieniem specyfiki pracy szkoły, kwalifikacji kadry i posiadanej bazy dydaktycznej.
Plan pracy zespołów na dany rok szkolny wynika z potrzeb danej placówki oraz potrzeb nauczycieli i ich zainteresowań. 

---

- całość do pobrania w formacie pdf -  

Początek strony