Małgorzata Lech
Doradca metodyczny kształcenia zintegrowanego MODM Białystok

Dlaczego warto uczyć języków obcych od najmłodszych lat? 
,,Podlaskie Wieści Oświatowe” 2007/5  

 

Nauczanie języków obcych w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
stało się faktem. W wielu przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych dzieci uczą się języków. Podjęcie działań w tym zakresie wynika z potrzeby czasów w jakich żyjemy a nie tylko z chęci poszerzenia oferty edukacyjnej przez placówki oświatowe. Znajomość języka obcego nie jest już przywilejem ale koniecznością.
 Głównym celem nauczania języka obcego na tym etapie kształcenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, przygotowanie ich do spotkania z inną kulturą i językiem oraz rozwijanie postawy badawczej i rozbudzanie ciekawości.
  Przygodę z językiem obcym powinno się rozpoczynać w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dlaczego? Przemawia za tym wiele argumentów natury fizjologicznej, psychologicznej i pedagogicznej.

---

- całość do pobrania w formacie pdf  - 

Początek strony