Maria Jolanta Ambrożej i Grażyna Rogowska

KONKURS HUMANISTYCZNY – etap wojewódzki
TEST Z ZAKRESU WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI HUMANISTYCZNYCH
dla uczniów szkół podstawowych

Czas pracy – 90 minut Maksymalna liczba punktów – 72

Informacje:

Test złożony jest z 30 zadań, wśród których są:
- zadania zamknięte, które wymagają zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi spośród gotowych rozwiązań; 
- zadania otwarte, które wymagają od Ciebie zredagowania własnej wypowiedzi pisemnej. 


Przy każdym zadaniu została podana liczba punktów możliwych do uzyskania. 

Postaraj się, aby Twoja praca była napisana czytelnie i starannie. 

ŻYCZYMY POWODZENIA!

I. Rządy w starożytności i współcześnie

1. Uzupełnij tabelę: (3p)

Państwo Starożytny Egipt Starożytna Grecja (Ateny) Rzym do czasów Oktawiana Augusta 
Jaka forma rządów występowała?  
Kto sprawował władzę?  

2. Wymień przynajmniej 3 osiągnięcia starożytnych ludzi w dziedzinie nauki. (3p)

A. .......................................................................................................
B. .......................................................................................................
C. .......................................................................................................
D. .......................................................................................................
E. .......................................................................................................

 

...

Powyższe i pozostałe punkty dostępne są w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony