mgr Małgorzata Zimnoch mgr Wojciech Zimnoch

KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI
Temat: Czy chciałbyś, aby Tomek Sawyer był Twoim kolegą z klasy?
(lekcja podsumowująca omawianie powieści Marka Twaina Przygody Tomka Sawyera)

Cele dydaktyczne:

Uczeń:
-podejmuje decyzje grupowe, 
-kulturalnie i kreatywnie współpracuje w grupie, 
-stosuje jasny i precyzyjny sposób argumentowania, 
-prezentuje pracę grupy na forum klasy, 
-przygotowuje się do publicznych wystąpień.

 

Czas trwania: 45 minut.

Metody:
sześć myślowych kapeluszy Edwarda de Bono. 

Formy:
-praca w grupach, 
-praca zbiorowa. 

Pomoce dydaktyczne:
-kolorowe kartoniki do losowania, 
-kolorowe naklejki w formie kapeluszy. 

PRZEBIEG LEKCJI

I. Wprowadzenie

Nauczyciel rozpoczynając zajęcia, przypomina tematykę wcześniejszych zajęć związanych z powieścią Marka Twaina Przygody Tomka Sawyera. Następnie podaje temat lekcji, która jest jednocześnie zajęciami podsumowującymi omawianie tej lektury.

Temat lekcji: Czy chciałbyś, aby Tomek Sawyer był Twoim kolegą z klasy?

Następnie uczniowie ciągną losy. W zależności od tego, jaki kolor wylosowali, w takiej są grupie. W klasie jest grupa białych, czerwonych, czarnych, żółtych i zielonych kapeluszy- uczniowie przyklejają sobie naklejki w odpowiednim kolorze. Nauczyciel zakłada na głowę niebieski kapelusz.

Potem uczniowie pracują w grupach. Grupa kapeluszy białych- gromadzi informacje o Tomku, czerwonych- opisuje, jakie towarzyszą im emocje w związku z pojawieniem się Tomka w klasie, czarnych- krytykuje pomysł posiadania kolegi takiego jak Tomek , żółtych- wskazuje pozytywne aspekty towarzystwa Tomka , zaś grupa zielonych kapeluszy szuka rozwiązań następującego problemu: 

W jaki sposób koleżanki i koledzy z klasy mogą pozytywnie wpłynąć na ucznia, który sprawia nauczycielom i rodzicom problemy wychowawcze?

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony