Ewa Meyer

Propozycja metodyczna do klasy III gimnazjum
Temat: Filmowe mieszanki gatunkowe, czyli o filmowych hybrydach gatunkowych.

Cele ogólne:

-rozwijanie umiejętności odbioru różnorodnych tekstów kultury,
-motywowanie do poznawania różnorodnych tekstów kultury wzbogacających wiedzę o człowieku, życiu i świecie, 
-kształtowanie kreatywnych postaw w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, 
-doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi mówionych zgodnie z okolicznościami. 


Cele operacyjne:

-czytanie tekstu ze zrozumieniem, 
-selekcjonowanie, systematyzowanie i hierarchizowanie istotnych informacji, 
-poszerzanie zasobu słownictwa związanego z filmem, 
-definiowanie pojęć: synkretyzm, hybryda, hybrydyzacja, hybryda filmowa, 
-rozpoznawanie i wskazywanie cech gatunków filmowych, 
-dostrzeganie celowości tworzenia hybryd gatunkowych, 
-formułowanie własnych wniosków na temat tworzenia hybryd gatunkowych, 
-efektywne współdziałanie w zespole, 
-rozwiązywanie problemów w twórczy sposób. 

Czas trwania lekcji: 2 godziny

Metody i formy pracy:

-zbiorowa i grupowa, 
-dyskusja dydaktyczna, 
-wizualizacja zadań dydaktycznych w formie planu — scenariusza filmowego. 

Pomoce dydaktyczne:

-tekst pt. „Film, czyli świat przedstawiony skondensowany. O gatunkach filmowych” w „Świat w słowach i obrazach kl. II”, 
-tekst pt. „Skrzyżowanie mimo wszystko, czyli filmowe hybrydy gatunkowe” w „Świat w słowach i obrazach kl. III”, 
-kartki papieru, flamastry.

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony