Dorota Żmieńko, Bgusława Tomczuk

Krytyczny obraz arystokracji w "Nie-Boskiej Komedii" i w "Lalce".

Rozważ problem analizując podane fragmenty:

Fragment "Nie - Boskiej komedii" - Pobierz: Format pdf
Fragment "Lalki" - Pobierz: Format pdf

I Rozwinięcie tematu (można uzyskać 21 pkt.).

Pankracy o arystokracji.


1. Pankracy- przywódca rewolucjonistów 
2. dumna 
3. musi ustąpić miejsca innym 
4. odmawia arystokracji męstwa (tchórzostwo) 
5. neguje najważniejsze wartości arystokratów: Bóg, honor, ojczyzna 
6. słaba, zdegenerowana moralnie 
7. nastawiona na użycie 
8. powinna zostać za swoje grzechy i zbrodnie (cudzołóstwo, fałszerstwo, przekupstwo, okrucieństwo 
9. swoją postawą doprowadzili kraj do zguby 

Mąż o arystokracji.

10. Mąż- Hrabia, przywódca arystokratów 
11. broni jej zasług (troska o poddanych, obrona kraju, budowa kościołów i szkół) 
12. przypomina świetną przeszłość arystokracji 

Wokulski o arystokracji.

13. Wokulski- kupiec (spoza sfery arystokracji) 
14. próżniacy; pogarda dla pracy (np. Starski) 
15. przypisuje sobie zasługi innych 
16. zajmuje uprzywilejowane miejsce w społeczeństwie 
17. praca świadczy o wartości człowieka, a nie urodzenie 

Izabela o arystokracji.
18. Izabela- arystokratka 
19. arystokracja odgrywa ważną rolę w świecie, pielęgnując sztukę, wykwintne obyczaje 
20. stanowi wzór dla niższych warstw społecznych („cywilizuje je”) 
21. arystokracja stanowi „dobrą rasę”. 

Wnioski

22. pełny wniosek (autorzy prezentują rację dwóch stron, przeważa opinia negatywna, arystokracja przecenia swoje zasługi, jest warstwą bezużyteczną) 
23. częściowy wniosek (negatywny obraz arystokracji, zbliżony obraz tej warstwy w obu fragmentach) 
24. próba podsumowania (dostrzeżenie podobieństw w sposobie ukazania arystokracji).

 

...

Publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony