Maria Bartnicka

WSTĘP do opracowań uczestników kursu:
"Pomiar dydaktyczny w procesie nauczania języka polskiego"

Od 21 maja 2005 roku do 4 czerwca 2005 trwał w siedzibie MODM w Białymstoku kurs: Pomiar dydaktyczny w procesie nauczania języka polskiego. Zgromadzeni na zajęciach poloniści ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczyli się zasad oceniania uczniów, poznawali tajniki pomiaru dydaktycznego i konstruowali własne testy. Testy przeprowadzali w swoich klasach, a następnie, ucząc się elementów statystyki, opracowywali wyniki i interpretowali je zarówno pod kątem osiągnięć własnych uczniów, jak też jakości, przygotowanego przez siebie, narzędzia pomiaru.

Wśród przygotowanych przez polonistów opracowań znalazły się, moim zdaniem, takie, które mogą stanowić cenną pomoc dla innych nauczycieli języka polskiego. Postanowiłam więc, dzięki uprzejmości ich autorów, zamieścić je na stronie internetowej naszej placówki, wierząc, że wielu, szczególnie młodych polonistów skorzysta z opracowań koleżanek i kolegów. Wybrałam tylko te, które są, moim zdaniem, najlepsze i najciekawsze.
Zachęcam do skorzystania z opracowań świeżo upieczonych pomiarowców.

Początek strony