Julita Wasilewska, Katarzyna Powichrowska

PRZEDWAKACYJNE ZMAGANIA ZE SKŁADNIĄ ZDANIA

Piątoklasisto!
Przed Tobą sprawdzian z budowy zdania pojedynczego i złożonego. Składa się on z 12 zadań z poziomu podstawowego (P) oraz z 12 zadań z poziomu ponadpodstawowego (PP). Aby przejść do rozwiązywania zadań z zakresu wymagań ponadpodstawowych, musisz wykonać poprawnie 9 zadań z poziomu podstawowego. Nie pisz po teście. Wszystkie odpowiedzi zapisuj wyłącznie na karcie odpowiedzi. Uważnie czytaj polecenia. Pisz starannie. Na napisanie testu masz 40 minut.
Powodzenia!


WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Uzupełnij zdanie: 
Wypowiedzenie, które nie zawiera osobowej formy czasownika
to:…………………………...
2. Ułóż zdanie pojedyncze z rozsypanki wyrazowej:
obóz, na, mój, wyjedzie, brat
…………………………………………………………………………………………………
3. Wymień dwa rodzaje zdań ze względu na cel wypowiedzi:
a)……………………….
b)………………………
4. Związek główny w zdaniu tworzą:
a) podmiot i przydawka
b) podmiot i orzeczenie
c) orzeczenie i dopełnienie 
d) podmiot i dopełnienie
5. Wskaż zdanie pojedyncze:
a) Tomek zjadł lody.
b) W lipcu pojadę nad morze lub zostanę w domu.
c) Czytanie książki.
d) Uwaga! Rekin!
6. Wymień dwa spójniki, przed którymi stawiamy przecinek:
…………………………………………………………………………………………………
7. Przyporządkuj strzałkami rodzaj zdania ze względu na cel wypowiedzi:
I. Czy jutro zrobimy ognisko? a) zdanie oznajmujące
II. Zbieramy poziomki. b) zdanie pytające
III. Jedz owoce! c) zdanie rozkazujące
8. Rozwiń zdanie pojedyncze, dopisując dwa określenia:
Nadejdzie lato. 
…………………………………………………………………………………………………
9. W zdaniu: „Chłopiec dobrze grał w piłkę” orzeczeniem jest: 
a) chłopiec 
b) dobrze
c) w piłkę
d) grał
10. Zaznacz wypowiedzenie, które jest równoważnikiem zdania:
a) Głęboka woda.
b) Płyniemy tylko do pierwszych boi.
c) Ratownik gwiżdże.
d) Zawracamy do brzegu.

 

...

Cała publikacja dostępna jest w plikach do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf , Klucz odpowiedzi

Początek strony