Katarzyna Nurkowska

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE I
Temat : Ballada jako gatunek synkretyczny.

Cele:
Uczeń:
- zna treść ballad A.Mickiewicza „Lilije” i „Świtezianka”
- określa problematykę utworów
- porównuje problemy w obu balladach
- zna cechy gatunkowe liryki, epiki i dramatu
- dostrzega w balladzie cechy różnych rodzajów literackich
- rozumie pojęcie : gatunek synkretyczny 


Metody:
problemowa, pracy z tekstem 

Formy pracy:
praca zespołowa, praca indywidualna 

Pomoce:
krzyżówka, plan wydarzeń na kartach

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA: 

1. Przypomnienie treści ballady „Lilije” oraz „Świtezianka”
(opowiadanie wraz z uporządkowaniem planu wydarzeń na tablicy_
2. Podanie części tematu i lekcji i jej celów. 

TEMAT : Ballada jako…

CZĘŚĆ ZASADNICZA: 

1. Rozdanie krzyżówek (praca indywidualna)
(hasła : wina i kara) 

2.Określanie problematyki ballad

 

...

Pobierz: Całość dostępna w formacie pdf

Początek strony