Katarzyna Nurkowska

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III

Temat : "Nikt nie może być szczęśliwy, kto dba tylko o siebie" – uzasadniamy słuszność słów Seneki.

Cele lekcji:
uczeń:
- formułuje, przedstawia argumenty na określony temat
- porządkuje i wartościuje argumenty
- uzasadnia słuszność poglądów swoich i cudzych 


Metody pracy:
- praca indywidualna
- praca w parach
- „burza mózgów” 

Środki dydaktyczne:
- krzyżówka
- cytaty 

Przebieg lekcji

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

1.Rozwiązanie krzyżówki ortograficznej nawiązującej do słownictwa związanego z rozprawką 

2.Przypomnienie znanych filozofów i ich słów 
(Kartezjusz, Terencjusz, Sokrates, Seneka, Symonides itd.) 

3.Zapisanie cytatu na tablicy
"Nikt nie może być szczęśliwy, kto dba tylko o siebie" – uzasadnij słuszność słów Seneki, 
(przyglądając się wybranym bohaterom literackim). 

CZĘŚĆ ZASADNICZA

1.Gromadzenie argumentów i zapisywanie ich przez uczniów na tablicy
Np.
- egoizm ogranicza człowieka – antonim : altruizm
- zamyka go w sobie, samotność
- człowiek nie doświadcza przyjaźni, miłości
- nie poznaje sam siebie, swoich możliwości 

2. Wartościowanie argumentów w parach:
– uczniowie mają za zadanie uporządkować argumenty od najważniejszych 
do mniej istotnych 
- nawiązują do bohaterów literackich – dopisać II cześć tematu
(„Mały Książę” , „Opowieść wigilijna” - Scrooge , „Siłaczka” - Paweł Obarecki, „Niemcy” – prof. Sonnenbruch, „Kamienie na szaniec” ) 

3.Prezentacja efektów pracy - uzasadnienie kolejności argumentów 

ZAKOŃCZENIE

1. Komentarz nauczyciela:
- nie jest ważna ilość argumentów w rozprawce, ale ich wartość
- istotny w pracy jest porządek argumentów według ich wagi

2.Prezentacja przygotowanych przez uczniów cytatów dotyczących :
szczęścia, pomocy, egoizmu

3.Ocena pracy uczniów 

4.Praca domowa: 
- do wybranego cytatu wypisz argumenty i uporządkuj je według ich wagi

CYTATY:
„To, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić.” Lewis Carroll 

„Trudno człowiekowi o sobie zapomnieć, można jednak wyrobić w sobie zwyczaj myślenia o innych.” ST. Kard. Wyszyński

 

...

Pobierz: Całość dostępna w formacie pdf

Początek strony