Katarzyna Nurkowska

KONSPEKT ZAJĘĆ WYRÓWNYWANIA WIEDZY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I

Temat: Utrwalenie wybranych zagadnień z fonetyki i słowotwórstwa

Cele zajęć:

uczeń:
- odróżnia głoski (spółgłoski, samogłoski, dźwięczne, bezdźwięczne itp.) 
- dzieli wyraz na litery
- zna funkcje litery „i” 
- dzieli wyraz na głoski 
- dzieli wyraz na sylaby
- dostrzega upodobnienia wewnątrzwyrazowe i inne zjawiska fonetyczne (utrata dźwięczności na końcu wyrazu, uproszczenie grupy spółgłoskowej)
- potrafi utworzyć wyraz pochodny od podstawowego, znaleźć podstawę słowotwórczą, formant i oboczności
- potrafi nazwać rodzaje formantów 
- odróżnia wyrazy złożone (złożenia, zrosty, zestawienia ) 


Metody i formy pracy:
- praca w grupach
- praca indywidualna 

Środki dydaktyczne:
- rozsypanka (podział złożeń)

 

...

Pobierz: Całość dostępna w formacie pdf

Początek strony