Krystyna Kummer

Sposób na "passé simple"

Czas „passé simple” jest czasem literackim i być może dlatego standardy egzaminacyjne nie przewidują dobrej znajomości lecz jedynie rozpoznawanie jego form w tekście. Jednakże np. testy z Olimpiad Języka Francuskiego zawierają polecenia dotyczące użycia tego czasu w ćwiczeniach gramatycznych. W związku z tym, zainteresowani nauczyciele zastanawiają się w jaki sposób najprościej przekazać uczniom zasady dotyczące tworzenia poszczególnych form tego czasu, natomiast uczniowie poszukują najbardziej skutecznego sposobu ich zapamiętania.Według „Gramatyki języka francuskiego dla młodzieży” Bescherelle’a, w przekładzie Grażyny Migdalskiej, czas „passé simple” tworzymy przez dodanie do tematu bezokolicznika odpowiednich końcówek, tzn.:

Grupa Końcówka bezokolicznika Bezokolicznik Temat bezokolicznika i czasu „passé simple” Końcówka czasu "passé simple"
I
+aller
-er parler
aller
parl-
all-
-ai
-as
-a
-âmes
-âtes
-èrent
II -ir finir fin- -is
-is
-it
-îmes
-îtes
-irent

III
Czasowniki tej grupy

- mają różne końcówki bezokoliczników   - i różne tematy w czasie „passé simple”. -is
-is
-it
-îmes
-îtes
-irent
lub
-us
-us
-ut
-ûmes
-ûtes
-urent

 


„Grammaire utile du français”, autorstwa Evelyne Bérard i Christian Lavenne, przedstawia nieco więcej poszukiwanych przez nas informacji, dzięki którym powyższą tabelę możemy wzbogacić konkretnymi przykładami czasowników III grupy oraz ich tematu w czasie „passé simple”, który nie zawsze jest tematem bezokolicznika.

....

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony