Konspekt lekcji języka angielskiego

Data: 13.01 2009
Klasa: III gimnazjum
Nauczyciel: Dariusz Tichoniuk

 

Temat: Strange food ideas from English-speaking world.


Cele lekcji:

  • uczeń zna słownictwo związane z potrawami i kulinariami
  • uczeń zna czasowniki związane z przygotowaniem potraw
  • uczeń właściwie Matyki wymawia słownictwo dotyczące tematyki lekcji
  • uczeń doskonali umiejętności komunikacyjne
  • uczeń doskonali umiejętności ćwiczenia ze słuchu

Pomoce dydaktyczne:

  • podręcznik: Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego repetytorium i zestawy egzaminacyjne, wyd. Pearson Longman, 2008\
  • tablica, odtwarzacz CD i płyta dołączona do podręcznika
  • pomoce przygotowane przez nauczyciela (wykres do rozgrzewki językowej)


Nowe słownictwo:
crispy, kidney, savoury, pancake, flour, straw

Realizowana ścieżka dydaktyczna: czytelnicza i medialna

Techniki pracy: praca w parach, słuchanie, dopasowywanie słownictwa do właściwej kategorii, zgadywanie z kontekstu.

 ---

- całość do pobrania w formacie pdf

Początek strony