Grzegorz Dąbrowski

Geografia dla maturzystów
Zbiór zadań z rozwiązaniami

Temat: Pozostałości epok geologicznych na Ziemi Mielnickiej

 

A. Skala liczbowa i mianowana.
1 km = 1 000 m = 10 000 dcm = 100 000 cm = 1 000 000 mm
1m = 10 dcm = 100 cm = 1 000 mm
1 dcm = 10 cm = 100 mm
1 cm = 10 mm Zamiana skali liczbowej na mianowaną:
1 : 2 000 000
1 mm – 2 000 000 mm (1 mm na mapie odpowiada 2 000 000 mm w rzeczywistości)
1 mm – 200 000 cm
1 mm – 20 000 dcm
1 mm – 2 000 m
1 mm – 2 km 

Zadanie 1.
Droga na mapie o skali 1:400 000 ma długość 8 cm. Oblicz długość drogi w rzeczywistości. 

1:400 000
1 cm – 400 000 cm
1 cm – 4 000 m
1 cm – 4 km
8 cm – x [km]
x = = 32 km 
Droga ma w rzeczywistości długość 32 km. 

Zadanie 2.
Rzeka ma w terenie długość 800 km. Jaka będzie jej długość na mapie o skali 1:1 000 000? 

1:1 000 000 
1 cm – 1 000 000 cm
1 cm – 10 000 m
1 cm – 10 km
x [cm] – 800 km 

x = = 80 cm 
Rzeka ma na mapie długość 80 cm.


Zadanie 3.
Linia kolejowa ma na mapie długość 20 cm, a w rzeczywistości 400 km. Jaka jest skala liczbowa tej mapy? 

20 cm – 400 km – skala mianowana 
1cm – 20 km – skala mianowana
1 cm – 20 000 m – skala mianowana
1cm – 2 000 000 cm – skala mianowana
1: 2 000 000 – skala liczbowa
Mapa ma skalę 1:2 000 000.

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf 

Początek strony