Anna Kendyś
Gimnazjum im. G. Chodkiewicza  
w Zabłudowie

Sprawdzian z działu:
,,Regiony fizycznogeograficzne Polski”


1.(6p.) Rzeźba terenu wpływa na sposób jego zagospodarowania. Które ze znanych tobie form terenu charakterystycznych dla pasa polskiego pobrzeża sprzyjają:

a)rolnictwu(podaj jedną):………………………………………………………………………

b)turystyce(podaj trzy):………………………………………………………………………

c)budowie portów(podaj dwie):……………………………………………………………….

2.(7p.)Uzupełnij zdania charakteryzujące budowę geologiczną wyżyn.

,,Najstarsze skały, które występują na powierzchni ziemi na wyżynach,

pochodzą z ery …………………………………..i znajdują się na Wyżynie ………………………………..

Skałami najmłodszymi są lessy oraz …………………………………

Lessy pokrywają najgrubszą warstwą obszar wyżyn: ……………………i…………………………..

Skałą, która ma największe znaczenie gospodarcze na wyżynach jest …………………………

Świadczy ona o tym, że w okresie karbonu na obszarze tym występowała ……………………………………….

(...)

- Cała publikacja do pobrania (pdf) -

Początek strony