Joanna Ambrożewicz, Marzena Kardasz
Publiczne Gimnazjum nr 17 Integracyjne im. Jana Pawła II w Białymstoku

KARTY PRACY NA LEKCJACH FIZYKI W I KLASIE GIMNAZJUM 
DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM.

 -------------------------------------------------------------------

Prezentowane tu karty pracy mają być pomocne w nauczaniu fizyki w klasie pierwszej gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Wiadomości i umiejętności z fizyki przewidziane w podstawie programowej dla gimnazjum są niezwykle trudne do poznania i zrozumienia szczególnie dla dzieci o obniżonej sprawności umysłowej. Realizując program opieramy się głównie na obserwacji przedmiotów, zjawisk fizycznych procesów zachodzących w otaczającym świecie, z którymi uczeń styka się w życiu codziennym oraz ich oddziaływań na człowieka. Szczególną uwagę zwracamy na zrozumienie poznanej wiedzy, nabycie umiejętności potrzebnych w życiu, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ukazujemy wykorzystanie praw fizyki w codziennym życiu, technice i w celu ochrony środowiska naturalnego. Omawiamy również tematykę ścieżek edukacyjnych, zwłaszcza prozdrowotnej i ekologicznej oraz związki fizyki z innymi dziedzinami wiedzy.

Konstruując karty pracy wychodzimy naprzeciw potrzebom uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, aby wspierać ich w nabywaniu wiadomości i umiejętności z dziedziny fizyki. Karty pracy służą realizacji naszego programu nauczaniem dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, który jest skorelowany z treściami proponowanymi przez autorów programu realizowanego z dziećmi zdrowymi.

---

Pobierz: - całość w formacie pdf (ok. 4MB) -  

Początek strony