Wychowanie i profilaktyka
Tutoring jako skuteczna metoda pracy wychowawczej oraz budowania relacji między nauczycielem i uczniem na przykładzie dobrych praktyk.

Kategoria
Szkolenie bezpłatne
Termin
2018-09-06 14:00 - 17:00
Miejsce
MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1, I piętro sala nr 12

Adresaci: dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele ze wszystkich poziomów edukacyjnych.

Termin: 6 września 2018r. ( czwartek) godz. 14.00-17.00

Miejsce: MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1, Białystok

Ramowy program konferencji:

  1. Tutoring wychowawczy i rozwojowy w kontekście budowania relacji i rozwoju osobistego- wykład Piotr Nita- Instytut Tutoringu Szkolnego we Wrocławiu.
  2. Doświadczenia dyrektorów i nauczycieli podlaskich publicznych szkół we wdrażaniu tutoringu i efektach innowacji- prezentacja dobrych praktyk.
  3. Dyskusja z prelegentami.
  4. Omówienie aktualnych przepisów prawa oświatowego oraz oferty MODM adresowanej do pedagogów i wychowawców w roku szkolnym 2018/2019 w kontekście priorytetów MEN i Prezydenta Miasta Białegostoku - Elżbieta Babicz, doradca metodyczny MODM.

Zgłoszenia na stronie ipo.modm.bialystok.pl

 
 

Terminy

  • 2018-09-06 14:00 - 17:00