Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do udziału w Kursie kwalifikacyjnym z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
Start
Bezpłatne szkolenia z EFS 9.4 - Informacje

INFORMACJE na temat bezpłatnych szkoleń z EFS (Emisja głosu, Komunikacja alternatywna....., Wspomaganie rozwoju.....). Zapisy, listy osób zakwalifikowanych, programy i harmonogramy spotkań.  

 

„Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Nr Projektu WND-POKL.09.04.00-20-015/08.

W ramach projektu realizowane są następujące szkolenia dla nauczycieli:

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem z zaburzeniami mowy,
Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem wad wrodzonych i zaburzeniami w rozwoju,
Emisja i higiena głosu.

 
W tym miejscu będziemy sukcesywnie zamieszczali ogłoszenia związane z realizowanym projektem

KOLEJNE OGŁOSZENIA BĘDZIEMY PUBLIKOWALI SUKCESYWNIE - ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA

 

EFS - Komunikacja alternatywna - dodatkowa edycja

Zostanie zorganizowana, dodatkowa, V edycja bezpłatnego kursu doskonalącego "Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem z zaburzeniami mowy"
W RAMACH PROJEKTU „Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Zajęcia odbędą się 9.10.-11.10.2009r w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Zostało kilka wolnych miejsc (wg kolejności zgłoszeń). Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia telefoniczne w sekretariacie MODM tel. 085 664 23 51, 085 869 12 50. 

ZAPISY ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE!!! 

 

Zapisy na szkolenia z EFS

-----------------------------------------------------------------------

Uruchamiamy zapisy na bezpłatne szkolenia (Oligofrenopedagogika, Komunikacja alternatywna..., Wspomaganie w rozwoju..., Emisja i higiena głosu) realizowane przez MODM Białystok w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.4 Wysoko Wykwalifikowane Kadry Systemu Oświaty).

 

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW
na bezpłatne szkolenia
realizowane przez MODM Białystok w ramach
Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

(Działanie 9.4 Wysoko Wykwalifikowane Kadry Systemu Oświaty)

 

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.

- REGULAMIN REKRUTACJI -

NABÓR ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Rekrutacja na kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki została zakończona. 

 Krótkie formy szkoleniowe:

Nabór na szkolenia
Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem z zaburzeniami mowy
ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY 
(zgłoszenia na dodatkową, V grupę wyłącznie telefonicznie)

Nabór na szkolenia 
Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem wad wrodzonych i zaburzeniami w rozwoju

ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

--- 

Nabór na szkolenie z zakresu emisji i higieny głosu został zakończony.

 

PRZYPOMINAMY, ŻE MOŻNA WZIĄŚć UDZIAŁ TYLKO W JEDNYM SZKOLENIU

 -------------------------------------------------------------------------------

EFS - Wzory dokumentów do dostarczenia

 ---------------------------------------------------------

NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO DOSTARCZENIA:

1.  Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (brutto) - stosowne druki posiadają szkoły i placówki

2. Deklaracja uczestnictwa w kursie (proszę pobrać odpowiedni do kursu druk):

- Druk deklaracji na kurs Wspomagania rozwoju dziecka ... -

- Druk deklaracji  na kurs Komunikacji alternatywnej i wspomagającej -

- Druk deklaracji na kurs Emisji i higieny głosu -

3. Formularz zgłoszenia (- wzór do pobrania w formacie pdf -

4.  Skierowanie - delegacja z placówki (- wzór do pobrania w formacie pdf -)

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (- wzór do pobrania w formacie pdf -)

6. Oświadczenie wraz z rozliczeniem udziału w szkoleniu (proszę pobrać odpowiedni do kursu druk):

- Druk oświadczenia na kurs Komunikacji alternatywnej i wspomagającej -

- Druk oświadczenia na kurs Wspomagania rozwoju dziecka - 

 --------------------------------------------------------- 

EFS - Sprawy regulaminowe

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji §5 pkt. 3 uczestnik mógł zgłosić udział tylko w jednym szkoleniu z projektu.

Ponieważ stwierdzono zgłoszenia tych samych uczestników na kilka szkoleń - komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o przypisaniu danej osoby do jednego tylko ze zgłoszonych szkoleń.

Konieczność ponownych weryfikacji list i niedostarczanie dokumentów na czas wydłuża termin publikacji ostatecznych list i zamknięcie naborów.

 

EFS - Bezpłatne szkolenia - KOLEJNE ZMIANY TERMINÓW - aktualizacja 8.03


UWAGA!
Informujemy, że w związku z przesunięciem realizacji projektu „Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” do listopada 2009 roku, z przyczyn od nas niezależnych, terminy niektórych szkoleń uległy zmianie. Za zmiany bardzo Państwa przepraszamy.
Zmiany terminów szkoleń:
1. „Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem wad wrodzonych i zaburzeniami w rozwoju”
II grupa –
Miejsce szkolenia - Białystok
termin 5-6 czerwiec 2009
III grupa 
Miejsce szkolenia –Mońki
Termin 25-26 wrzesień 2009r

2. „Komunikacja alternatywna i wspomagająca”
I grupa 20-21-22 marzec 2009
II grupa 24-25-26 kwiecień 2009
III grupa 15-16-17 maj 2009
IV grupa 11-12-13 wrzesień 2009 Jednocześnie informujemy, że szkolenia "Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem wad wrodzonych i zaburzeniami w rozwoju" będą odbywały się w piątki i soboty. 
piątek 12:30 - 19.00, sobota 9:00-14:30
.

 ---

Z przykrością informujemy, że kurs emisji głosu zaplanowany na 6-7-8 marca 2009r w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych" z przyczyn od nas niezależnych nie odbędzie się w podanym terminie
Za zmianę serdecznie przepraszamy. Następny termin GRUPA I EMISJA GŁOSU BIAŁYSTOK – zajęcia 5-6-7 czerwca 2009.  

NABÓR NA SZKOLENIA Z ZAKRESU EMISJI GŁOSU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY. 

EFS - Wspomaganie rozwoju - lista przyjętych - Grupa I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTA UCZESTNIKÓW KURSU DOSKONALĄCEGO

Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem wad wrodzonych i zaburzeniami w rozwoju w RAMACH PROJEKTU
"Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

GRUPA I BIAŁYSTOK – zajęcia 20-21 luty 2009r

 LPNazwisko i imię Miejsce pracy 
 1Czużdaniuk Monika Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" w Białymstoku
 2Grabowska-Zalewska Danuta Szkoła Podstawowa Nr 11 w Białymstoku
 3 Grochulska Krystyna  Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku
 4 Jabłońska Marta Przedszkole Samorządowe w Choroszczy 
 5 Janikowska Elżbieta Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku
 6 Janucik-Kierzkowska Wanda Szkoła Podstawowa Stypułki Swięchy
 7 Jurkowicz Urszula  Przedszkole Samorządowe Nr 26 w Białymstoku
 8 Kopczuk Anna  Zespół Szkół nr 12
 9 Kozłowska Małgorzata Przedszkole Samorządowe Nr 49 w Białymstoku
 10 Kudlewska Ewa Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku
 11 Lewicka Mirosława  Szkoła Podstawowa Nr 11 w Białymstoku
 12 Nowak Aleksandra Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku
 13 Paradowicz Marta Przedszkole Samorządowe w Choroszczy
 14 Pyłko Anna  Przedszkole Samorządowe Nr 49 w Białymstoku
 15 Sadkowska Anna Agnieszka Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" w Białymstoku
 16  Żarska Joanna Zespół Szkół nr 12
 17 Władzielczyk Małgorzata  Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" w Białymstoku
 18 Wojtan Anna Szkoła Podstawowa Nr 11 w Białymstoku
 19 Zadrożna Ewa  Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" w Białymstoku
 20 Kiryluk Małgorzata Anna Przedszkole Samorządowe Nr 48 w Białymstoku
 21 Hasiewicz Anna
 SP11 w Białymstoku

Osoby z powyższej listy proszone są o dostarczenie do sekretariatu MODM wymaganych dokumentów

W przypadku niedostarczenia dokumentów - zostaną skreslone z listy.

Grupa I - zajęcia dobędą się w dniach 20-21 lutego w MODM Białystok, ul. Poleska 27
Harmonogram zajęć:
piątek 12:30 - 19.00
sobota 9:00-14:30. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EFS - Wspomaganie rozwoju - lista przyjętych - Grupa II - Aktualizacja 26V

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTA UCZESTNIKÓW KURSU DOSKONALĄCEGO

Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem wad wrodzonych i zaburzeniami w rozwoju w RAMACH PROJEKTU
"Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

GRUPA II BIAŁYSTOK – zajęcia 5 - 6 czerwiec 
MODM Białystok ul. Poleska 27

 LPNazwisko i imię Miejsce pracy 
1Półtorak PiotrZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
2Chlabicz BożenaSzkoła Podstawowa nr 14
3
Szejnoga DorotaPrzedszkole w Wsilkowie
4
Woroniecka RenataPrzedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej
5
Wójcik LucynaPrzedszkole w "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej
6Czarnecka BożenaPrzedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej
7
Konopko  AgnieszkaZespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym
8
Drągowska UrszulaPrzedszkole w Wasilkowie
9
Drągowski KonradPubliczne Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3
10Kalinowska MarzenaZSS Gimnazjum im.AK w Dąbrowie Białostockiej
11Kowalewska DanutaPrzedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej
12Stigałcow HelenaPrzedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II
13Pachwicewicz ElwiraZespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
14Świrydowicz GrażynaZespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
15Petelska AgataSzkoła Podstawowa w Gródku
16 Kosior-Maleta Dorota Specjalny 0środek Szkolno-Wychowawczy im.W. Kikolskiego
17
 Szczygła Grażyna Elżbieta SOSW w Białymstoku
18
 Artemiuk Anna Zespół Szkól nr 2 z Oddz Integracyjnymi w Hajnówce
19
 Dakowicz Joanna
 SP nr 2 w Czarnej Białostockiej
20 Półtorak Katarzyna
 ZSP nr 2 w Białymstoku
21 Adamska Urszula
 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym

Wszystkie osoby z powyższej listy proszone są o dostarczenie do sekretariatu MODM wymaganych dokumentów

DO DNIA 25 maja 2009r.

W przypadku niedostarczenia dokumentów - zostaną skreslone z listy.

Grupa II - zajęcia dobędą się w dniach 5-6 czerwiec w MODM Białystok, ul. Poleska 27
Harmonogram zajęć:
piątek 12:30 - 19.00
sobota 9:00-14:30. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EFS - Wspomaganie rozwoju - lista przyjętych - Grupa III - Aktualizacja 15IX

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTA UCZESTNIKÓW KURSU DOSKONALĄCEGO

Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem wad wrodzonych i zaburzeniami w rozwoju w RAMACH PROJEKTU
"Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

GRUPA III MOŃKI– zajęcia 18-19 wrzesień 2009 

 LPNazwisko i imię Miejsce pracy 
1Kozicka  JadwigaZespół Szkół im. Jana Pawła II w Grajewie
2Jarząbek    AnnaZespół Szkół im. Jana Pawła II w Grajewie
3Piekarska    AnnaZespół Szkół im. Jana Pawła II w Grajewie
4Makowska    EwaZespół Szkół im. Jana Pawła II w Grajewie
5Skwiot    WiolettaZespół Szkół im. Jana Pawła II w Grajewie
6Zamojska    AgnieszkaZespół Szkół Specjalnych w Grajewie
7Chodyniecka     IwonaZespół Szkół Specjalnych w Grajewie
8Jaśkowska     DorotaZespół Szkół Specjalnych w Grajewie
9Sagan    MagdalenaZespół Szkół Specjalnych w Grajewie
10Wróblewska     EwaZespół Szkół Specjalnych w Grajewie
11Klepacka     DorotaSzkoła Podstawowa w Jaświłach
12Komosa     BeataSzkoła Podstawowa w Jaświłach
13Jakoniuk    JoannaZSO i Zawodowych w Mońkach
14Kraszewska     MałgorzataGimnazjum w Mońkach
15Palecka     MarzenaGimnazjum w Mońkach
16Czerech     SylwiaPoradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mońkach
17Młynarska     JoannaPoradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mońkach
18Hurko     AnnaPoradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mońkach
19Krupińska     JoannaPoradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mońkach
20Świderek     AnnaPoradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mońkach
21Jabłońska     BarbaraPoradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mońkach

Osoby z powyższej listy proszone są o dostarczenie do sekretariatu MODM wymaganych dokumentów

W przypadku niedostarczenia dokumentów - zostaną skreslone z listy.

Grupa III MOŃKI - zajęcia 18-19 września 2009 

Mońki 
Szkoła Podst. Nr 2
ul. 1000-lecia PP nr 17

Harmonogram zajęć:
piątek 12:30 - 19.00
sobota 9:00-14:30. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EFS - Wspomaganie rozwoju - lista przyjętych - Grupa IV - Aktualizacja 7X

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTA UCZESTNIKÓW KURSU DOSKONALĄCEGO

Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem wad wrodzonych i zaburzeniami w rozwoju w RAMACH PROJEKTU
"Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

GRUPA III MOŃKI– zajęcia 18-19 wrzesień 2009 

 LPNazwisko i imię Miejsce pracy 
1Maksim Małgorzata KrystynaPS 30
2Waluk MałgorzataPS 30
3Siemionczyk Eliza EwaZS Int. nr 1
4Snarska Joanna HelenaZS Int. nr 1
5Karłuk AgnieszkaZS Int. nr 1
6Oksiejczuk-Prusak ElżbietaZS 12
7Garbaczewska RenataPrzedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej
8Ustyniuk KamilSP 50
9Filipowicz AnnaPS 55
10Giza Marzannna MałgorzataPS 55
11Gromek MonikaZS Int. nr 1
12Wyszyńska MArtaZS Int. nr 1
13Matysiak UrszulaPS 25
14Kozłowska JoannaPS 35
15Bańkowska MariaPS 26
16Dakowicz JoannaSp w Dobrzyniewie
17Kluczyk MartaSP 16
18Rafałowska AnnaZSTiO Białystok
19Kamińska Ilona JolantaSP 1 Łapy
20Łapińska BożenaSP 1 Łapy
21Dąbrowska JoannaPS 68

Osoby z powyższej listy proszone są o dostarczenie do sekretariatu MODM wymaganych dokumentów

Grupa IV BIAŁYSTOK - zajęcia 9-10 października 2009 

MODM Białystok
ul. Poleska 27 

Harmonogram zajęć:
piątek 12:30 - 19.00
sobota 9:00-14:30. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EFS - Wspomaganie rozwoju - program

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem wad wrodzonych i zaburzeniami w rozwoju
W RAMACH PROJEKTU „Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, logopedów, terapeutów, pedagogów, psychologów, pracujących z dzieckiem niepełnosprawnym o zaburzonym rozwoju. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z wczesną interwencją i wspomaganiem rozwoju dziecka w wieku od 0 do 7 lat. 

I Moduł

 1. Adresaci wczesnego wspomagania – najczęściej spotykane dziecięce zaburzenia rozwojowe
 2. Pierwsze sygnały zaburzeń rozwojowych u dzieci
 3. Sfery rozwojowe i ich stymulacja od urodzenia do wieku przedszkolnego
 4. Przegląd i dobór metod terapii
 5. Konstruowanie programu terapeutycznego

II Moduł – ćwiczenia 

1. Stymulacja procesów poznawczych

III Moduł 

 1. Rodzina dziecka niepełnosprawnego
 2. Organizacja współpracy z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
 3. Zawieranie kontraktu terapeutycznego
 4. Modulowanie postaw rodzicielskich w aspekcie wychowania dziecka niepełnosprawnego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


EFS - Komunikacja alternatywna - lista przyjętych - Grupa I - Aktualizacja 13III

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTA UCZESTNIKÓW KURSU DOSKONALĄCEGO

Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem z zaburzeniami mowy
W RAMACH PROJEKTU
"Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

GRUPA I - 20-21-22 marzec 2009

 LPNazwisko i imię Miejsce pracy 
 1 Bujko-Borówko Ewa
 Zespół Szkół‚Nr 13 w Białymstoku
 2 Bursa Jolanta Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku
 3 Chorębiewska Barbara Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku
 4 Dunaj Aneta Katarzyna Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku
 5 Filipowicz Iwona Zespół Szkół nr 13 w Białymstoku
 6 Gierejko Agata Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku
 7 Gil - Rynkiewicz Agnieszka Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku
 8 Górska Agnieszka Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku
 9 Grądzka Grażyna Barbara Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku
 10 Kowalewska Aneta Joanna Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka"
 11 Kozłowska Czesława
 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku
 12 Łukaszewicz Ewelina Gertruda Zespół Szkół nr 13 w Białymstoku
 13 Minkiewicz Anna Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku
 14 Misiukiewicz Erleta Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku
 15 Purta Jarosław Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku
 16 Sadowska Grażyna
 PS 12 w Białymstoku
 17 Szafara Waldemar Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku
 18 Szarkowska –Czeczko Zuzanna Maria Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Sokółce
 19 Szczygła Agnieszka Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku
 20 Żegunia Maria Zespół‚ Szkół‚ nr 13 w Białymstoku
 21 Żeszko – Majewska Anna Katarzyna Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku

 Osoby z powyższej listy proszone są o dostarczenie do sekretariatu MODM wymaganych dokumentów
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 1 III 2009. 
W przypadku niedostarczenia dokumentów - zostaną skreslone z listy.

20-21-22 marzec 2009
Harmonogram zajęć:
piątek: godz. 12:00 - 19:00
sobota: godz: 9:00 - 15:30
niedziela: godz. 9:00 - 15:30

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EFS - Komunikacja alternatywna - lista przyjętych - Grupa II - Aktualizacja 8IV

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTA UCZESTNIKÓW KURSU DOSKONALĄCEGO

Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem z zaburzeniami mowy
W RAMACH PROJEKTU
"Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

GRUPA II - 24-25-26 kwiecień 2009

MODM Białystok ul. Poleska 27 

 LPNazwisko i imię Miejsce pracy 
 1Andraka ElżbietaSzkoła Podstawowa w Stypułkach Świąchach
 2Duszkowska JoannaZespół Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
 3Ginszt-Borowska AnatolaZespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
 4Jakimiuk Alina HalinaZespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
 5Jamiołkowska BeataZespół Szkół Sportowych w Supraślu
 6Jamiołkowska MariolaZespół Szkół w Kobylinie Borzymach
 7Kierdelewicz JoannaZespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
 8Kordecka MałgorzataZespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
 9Kropiewnicka Dorota JadwigaZespół Szkolno - Przedszkolny w Krypnie
 10Olejniczak – Treszczotko EdytaZespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
 11Rusinowicz AlinaZespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
 12Zaniewska Dorota Zespół Szkół Nr 12 w Białymstoku
 13Szewczul BożenaPrzedszkole Samorządowe nr 48 w Białymstoku
 14Szymczuk KatarzynaZespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
 15Wasiluk IlonaZespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
 16Wasiluk MariaZespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
 27Wnorowska Kucharewicz EwaZespół Szkół Nr 12 w Białymstoku
 18Herman Ewa Zespół Szkół Nr 12 w Białymstoku
 19Żakiewicz Jolanta
PS 12 w Białymstoku

 Osoby z powyższej listy proszone są o dostarczenie do sekretariatu MODM wymaganych dokumentów

W przypadku niedostarczenia dokumentów - zostaną skreslone z listy.

24-25-26 kwiecień 2009

MODM Białystok ul. Poleska 27

Harmonogram zajęć:
piątek: godz. 12:30 - 19:00
sobota: godz: 9:00 - 15:30
niedziela: godz. 9:00 - 15:30

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EFS - Komunikacja alternatywna - lista przyjętych - Grupa III - Aktualizacja 13III

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTA UCZESTNIKÓW KURSU DOSKONALĄCEGO

Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem z zaburzeniami mowy
W RAMACH PROJEKTU
"Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

GRUPA III - zajęcia 15-16-17 maj 2009r - Zmiana terminu!!!

 LPNazwisko i imię Miejsce pracy 
 1 Cwalińska AgataPrzedszkole Samorządowe nr 26 w Białymstoku
 2 Drozdowska Sylwia
 Przedszkole NIepubliczne "Domowe Przedszkole"
3
Czarnecka-Szubzda IwonaZespół‚ Szkół‚ nr 17 w Białymstoku
4
Filimoniuk WiesławaPrzedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku
5
Kalinowska IwonaNiepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" w Białymstoku
6
 Karpińska - Sterkowiec Urszula
PS 32 w Białymstoku
7Kropiewnicka EwaPrzedszkole Samorządowe nr 41 w Białymstoku
8Lul JolantaSzkoła Podstawowa nr 15 w Białymstoku
9Matosiuk BeataNiepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" w Białymstoku
10Micewicz AnetaPrzedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi
11Nawrocka MonikaZespół‚ Szkół‚ Nr 16 w Białymstoku
12Onufryjuk JoannaPrzedszkole Samorządowe nr 41 w Białymstoku
13Piotrowska JoannaNiepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" w Białymstoku
14Płonowska GrażynaSzkoła Podstawowa w Holonkach im. Jana Pawła II
15Sadowska Agnieszka
SP 11 w Białymstoku
16Sienkiewicz MagdalenaNiepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" w Białymstoku
17 Szamotuła Justyna
ZS 16 w Białymstoku
18 Szymczuk Małgorzata
PS 55 w Białymstoku
19 Trykozko Grażyna
SP 43 w Białymstoku
20
Utko WiesławaPrzedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

 Osoby z powyższej listy proszone są o dostarczenie do sekretariatu MODM wymaganych dokumentów

Grupa III - zajęcia dobędą się w dniach 15-16-17 maj 2009r. w MODM Białystok, ul. Poleska 27
Harmonogram zajęć:
piątek: godz. 12:30 (obiad) - 19:00
sobota: godz: 9:00 - 15:30
niedziela: godz. 9:00 - 15:30

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EFS - Komunikacja alternatywna - lista przyjętych - Grupa IV - aktualizacja 3IX

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem z zaburzeniami mowy
W RAMACH PROJEKTU
"Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

GRUPA IV - zajęcia 11-12-13 wrzesień 2009r

L.pImię i nazwisko Miejsce pracy 
 1 Bałdyga Barbara Przedszkole Samorządowe Nr 12 w Białymstoku Tęczowe
 2 Brzozowska Joanna Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku
 3 Filipowicz Anna Przedszkole Samorządowe Nr 55 w Białymstoku
 4 Grygorowicz Iwona Przedszkole Samorządowe Nr 55 w Białymstoku
 5 Jabłońska Bożena Przedszkole Samorządowe Nr 12 w Białymstoku Tęczowe
 6 Kiszkiel Agnieszka Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku
 7 Krystosiak Bożena Szkoła Podstawowa Nr 11 w Białymstoku 
 8 Kudlewska Ewa Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku 
 9 Laskowska Joanna Przedszkole Samorządowe Nr 12 w Białymstoku Tęczowe
 10 Łapińska Agnieszka Szkoła Podstawowa w Hajnówce
 11 Łapińska Anna Maria Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej
 12 Michno Magdalena Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej
 13 Mierzwińska Joanna Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej
 14 Ostaszewska Dorota Szkoła Podstawowa w Michałowie
 15 Perkowska Agnieszka Szkoła Podstawowa Nr 51 w Białymstoku
 16 Sołowiej Maria Jolanta Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej
 17 Stocka Walentyna Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku
 18 Szewczul Bożena Przedszkole Samorządowe Nr 48 w Białymstoku
 19 Szymborska Beata Przedszkole Samorządowe Nr 58 w Białymstoku 
 20 Wysocka Aneta Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku
 21 Zimnoch Elżbieta Przedszkole Samorządowe Nr 12 w Białymstoku Tęczowe
 

Zajęcia odbęda się w MODM Białystok, ul. Poleska 27
Harmonogram zajęć:
piątek: godz. 12:30 (obiad) - 19:00
sobota: godz: 9:00 - 15:30
niedziela: godz. 9:00 - 15:30

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EFS - Komunikacja alternatywna - lista przyjętych - Grupa V - aktualizacja 15IX

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem z zaburzeniami mowy
W RAMACH PROJEKTU
"Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

GRUPA V - zajęcia 9-10-11 październik 2009r

L.pImię i nazwisko Miejsce pracy 
1Oniszczuk EwaZespół Szkół Nr 2 w Hajnówce
2Łapińska AgnieszkaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łapach
3Gregorczuk ElżbietaPrzedszkole Samorządowe w Łapach
4Grygoruk MartaZespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku
5Krętowska BarbaraZespół Szkół Nr 13 w Białymstoku
6Koźluk AnnaZespół Szkół Nr 13 w Białymstoku
7Ołdakowska AnnaZespół Szkół Nr 12 w Białymstoku
8 Wasilewska Ewelina Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku
9 Tylman Guziejko Agnieszka Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku
10 Różańska Wanda Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku
11 Gierej Barabara Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku
12 Pierewoj Urszula Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej
13 Gromek Krystyna Przedszkole Samorządowe Bajka w Białymstoku
14 Borowska Ewa Przedszkole Samorządowe Bajka w Białymstoku
15 Bułach –Kozłowska Monika Przedszkole Samorządowe w Czarnej Białostockiej
16 Kozak Agnieszka Przedszkole Samorządowe Nr 12 w Białymstoku
17 Bołtruczuk Krystyna Szkoła Podstawowa Nr 51 w Białymstoku
18 Szeszel Małgorzata Zespół Szkół w Poświętnym
19 Borys Elżbieta Zespół Szkół w Jaświłach
20 Szewczak Iwona Zespół Szkół Nr 12 w Białymstoku
21 Wiszenko Tomasz Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku
 
Zajęcia odbęda się w MODM Białystok, ul. Poleska 27
Harmonogram zajęć:
piątek: godz. 12:30 (obiad) - 19:00
sobota: godz: 9:00 - 15:30
niedziela: godz. 9:00 - 15:30

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EFS - Komunikacja alternatywna - program

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem z zaburzeniami mowy"
W RAMACH PROJEKTU „Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, logopedów, terapeutów, pedagogów, psychologów, pracujących z dzieckiem z zaburzeniami mowy, nie komunikującym się werbalnie. 

Program szkolenia:

 1. Użytkownicy komunikacji alternatywnej i wspomagającej.
 2. Rozwijanie umiejętności porozumiewania się na poziomie przedsymbolicznym i symbolicznym.
 3. Diagnoza kandydata na użytkownika AAC.
 4. Dobór symboli.
 5. Dobór słownictwa.
 6. Techniki użycia symboli.
 7. Praca z programem komputerowym Boardmaker.
 8. Praca z programem komputerowym Speaking Dynamically Pro.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


EFS - Emisja i higiena głosu - lista przyjętych - Grupa IV - Białystok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTA UCZESTNIKÓW KURSU DOSKONALĄCEGO

Emisja i higiena głosu
w RAMACH PROJEKTU

"Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

NOWY TERMIN!!! GRUPA IV BIAŁYSTOK – zajęcia 5-6-7 czerwca 2009 

 LPNazwisko i imię Miejsce pracy 
 1 Ambrożej Maria Jolanta  Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
 2 Bernacki Krzysztof
 PG nr 3 w Białymstoku
 3 Charkiewicz Ewa Jolanta  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
 4
 Durek Grażyna  Szkoła Podstawowa nr 16 im T.Kościuszki
 5
 Fiedziukiewicz Narcyza  Zespół Szkół Ponadgminazjalnych Nr 2 w Białymstoku
 6
 Gacko-Majewska Krystyna  Zespół Szkół nr 4 w Białymstoku
 7
 Jatel Beata  Szkoła Podstawowa Nr 16 W Białymstoku
 8 Kalinowska Agata Zofia  SOSW im.W. Kikolskiego w Białymstoku
 9
 Makowska Urszula  Zespół Szkół Ponadgminazjalnych Nr 2 w Białymstoku
 10
 Prokopowicz Ewa  VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
 11 Skibicka Marzenna
 VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
 12 Stolik-Nasiłowska Monika  Szkoła Podstawowa w Fastach
 13 Tomczyk Elwira  ZSO nr 9, XI LO
 14 Zielińska Katarzyna Małgorzata  Zespół Szkół Elektrycznych im prof. J. Groszkowskiego
 15 Wysocka Ewa  Zespół szkół nr 12

Osoby z powyższej listy proszone są o dostarczenie do sekretariatu MODM wymaganych dokumentów

W przypadku niedostarczenia dokumentów - zostaną skreslone z listy.

Grupa IV - zajęcia dobędą się w dniach (data zosytanie podana w najbliższym czasie) w MODM Białystok, ul. Poleska 27
Harmonogram zajęć:
Piątek: 13:00-19:00
Sobota: 9:00-13:30
Niedziela:9:00-13:30

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EFS - Emisja i higiena głosu - lista przyjętych - Grupa I - Grajewo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTA UCZESTNIKÓW KURSU DOSKONALĄCEGO

Emisja i higiena głosu
w RAMACH PROJEKTU

"Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

GRUPA I GRAJEWO – zajęcia 8-9-10.05.2009

 LPNazwisko i imię Miejsce pracy 
 1
 Andruszkiewicz Aleksandra  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 2
 Bieńkowska Jolanta  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 3
 Boć Mirosława  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 4
 Chojnowska Małgorzata  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 5
 Cudna Grażyna  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 6
 Cudny Adam  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 7
 Cwalina Izabela  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 8
 Dereszewska Regina  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 9
 Jabłońska Danuta  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 10
 Kasiak Beata  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 11
 Kierznowska Bogumiła  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 12
 Kochanowska Elżbieta  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 13 Konert Ewa
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 14 Wróblewska -Malicka Agnieszka
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 15 Mścichowska Barbara
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie

Osoby z powyższej listy proszone są o dostarczenie do sekretariatu MODM wymaganych dokumentów
do dnia 17 kwietnia 2009 r.

W przypadku niedostarczenia dokumentów - zostaną skreslone z listy.

Grupa I - zajęcia dobędą się w dniach 8-9-10.05.2009 w Grajewie

dokładne miejsce zostanie opublikowane w terminie późniejszym
Harmonogram zajęć:
Piątek: 13:00-19:00
Sobota: 9:00-13:30
Niedziela:9:00-13:30

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EFS - Emisja i higiena głosu - lista przyjętych - Grupa II - Grajewo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTA UCZESTNIKÓW KURSU DOSKONALĄCEGO

Emisja i higiena głosu
w RAMACH PROJEKTU

"Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

GRUPA II GRAJEWO – zajęcia 22-23-24.05.2009

 LPNazwisko i imię Miejsce pracy 
 1
 Ciszewska Barbara
 PG nr 2 w Grajewie
 2
 Deresz Anna Edyta
 PG nr 2 w Grajewie
 3
 Krajewska Maria  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 4
 Krupińska Danuta  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 5
 Kurzątkowska Zofia  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 6
 Lach Grażyna  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 7
 Lichota Ewa  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 8
 Mazurek Urszula  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 9
 Michalski Aleksander  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 10
 Mulewska Wiesława  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 11
 Okulewicz Jakub  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 12
 Organek Dorota  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 13
 Pawłowska Aneta  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 14
 Polakowska Elzbieta  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 15
 Skibniewska Regina
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 16 Szymanowska Maria
 PG nr 2 w Grajewie

Osoby z powyższej listy proszone są o dostarczenie do sekretariatu MODM wymaganych dokumentów
do dnia 17 kwietnia 2009 r.

W przypadku niedostarczenia dokumentów - zostaną skreslone z listy.

Grupa II - zajęcia dobędą się w dniach 22-23-24.05.2009 w Grajewie

dokładne miejsce zostanie opublikowane w terminie późniejszym
Harmonogram zajęć:
Piątek: 13:00-19:00
Sobota: 9:00-13:30
Niedziela:9:00-13:30

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EFS - Emisja i higiena głosu - lista przyjętych - Grupa III - Grajewo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTA UCZESTNIKÓW KURSU DOSKONALĄCEGO

Emisja i higiena głosu
w RAMACH PROJEKTU

"Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

GRUPA III GRAJEWO – zajęcia 29-30-31.05.2009

 LPNazwisko i imię Miejsce pracy 
 1 Ksepko Julia
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 2 Saciłowska Ewa
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 3 Sadowska Marzena  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 4 Samełko Renata  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 5 Sarnacki Marek  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 6 Smoczek Maria  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 7 Sokołowska Agnieszka  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 8 Wielgat Alicja  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 9 Zalewska Danuta  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie
 10 Zyskowski Bogumił  Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie

Osoby z powyższej listy proszone są o dostarczenie do sekretariatu MODM wymaganych dokumentów

do dnia 17 kwietnia 2009 r.

W przypadku niedostarczenia dokumentów - zostaną skreslone z listy.

Grupa III - zajęcia dobędą się w dniach 29-30-31.05.2009 w Grajewie

dokładne miejsce zostanie opublikowane  w terminie późniejszym
Harmonogram zajęć:
Piątek: 13:00-19:00
Sobota: 9:00-13:30
Niedziela:9:00-13:30

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EFS - Emisja i higiena głosu - lista przyjętych - Grupa V - Hajnówka - Aktualizacja 25VIII

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTA UCZESTNIKÓW KURSU DOSKONALĄCEGO

Emisja i higiena głosu
w RAMACH PROJEKTU

"Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

GRUPA V HAJNÓWKA – 28-29-30 sierpnia 2009

 LPNazwisko i imię Miejsce pracy 
1Chudek Adam Jerzy Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
2Jabłońska Ewa Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
3Łukaszuk Marta Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
4Snitkowska Irena Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
5Szumarska Małgorzata Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
6Wiszniewska Małgorzata Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
7Zajkowska Katarzyna Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce 
8Downarowicz Małgorzata Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
9Downarowicz Bartosz Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
10Wawreszuk Anna Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
11Sosnowska Barbara Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
12Sajewicz Alina Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
13Waszkiewicz Lucyna Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
14Kacprzak Teresa Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
15Zin Adam Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
16 Jakoniuk Krystyna Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
17 Bowtruczuk Anna Maria  Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
18 Zalewska Anna
 ZS 12 w Białymstoku

Osoby z powyższej listy proszone są o dostarczenie do sekretariatu MODM wymaganych dokumentów

do dnia 15 maja 2009 r.

W przypadku niedostarczenia dokumentów - zostaną skreslone z listy.

Grupa V - zajęcia dobędą się w dniach 28-29-30 sierpnia 2009 w Hajnówce

Hajnówka
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2
ul. Wróblewskiego 2

Harmonogram zajęć:
Piątek: 13:00-19:00
Sobota: 9:00-13:30
Niedziela:9:00-13:30

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EFS - Emisja i higiena głosu - program

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Emisja i higiena głosu
W RAMACH PROJEKTU „Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich szczebli edukacji - dla których głos jest podstawowym narzędziem pracy. 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawową problematyką dotyczącą efektywnego i zgodnego z zasadami higieny posługiwania się głosem, a także z technikami ograniczającymi wysiłek głosowy do niezbędnego minimum. Stanowi to podstawowy warunek ochrony aparatu głosowego przed niedomaganiami i ich konsekwencjami.

Program kursu:

Cele:

Uzyskanie wiedzy o budowie aparatu głosowego, fizjologii tworzenia głosu i zasad higieny.
Opanowanie umiejętności prawidłowej emisji głosu - praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności podczas ćwiczeń emisyjnych i konwersacji.

Prowadząca: Anna Hasiewicz

Liczba godzin: 20

Forma zajęć: ćwiczenia z elementami wykładu

Treści kształcenia:

1. wybrane zagadnienia anatomii i fizjologii aparatu mowy
2. warunki prawidłowej emisji:
• redukowanie napięć psychofizycznych
• ustalenie prawidłowej postawy ciała i pozycji głowy
• prawidłowe ułożenie i otwarcie aparatu głosowego
3. kształcenie techniki prawidłowego oddychania 
3. nauka prawidłowej fonacji 
• ustalenie optymalnej wysokości głosu
• kształcenie miękkiego nastawienia głosowego
• uzyskiwanie rezonansu
• koordynacja fonacji z wydechem
4. ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych
5. ćwiczenia wyrazistości mowy
6. ćwiczenia utrwalające prawidłowe nawyki emisyjne na wprawkach i w mowie spontanicznej
7. profilaktyka zaburzeń głosu i higiena narządu głosu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


KOLEJNE OGŁOSZENIA WKRÓTCE!!!