W ramach realizacji projektu „Użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) we wspieraniu procesu nauczania i uczenia się od edukacji wczesnoszkolnej po edukację dorosłych” przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, w dniach 29.09 – 03.10.2014r. odbyła się wizyta studyjna dwóch grup uczestników projektu - przedstawicieli kadry zarządzającej oświatą miasta Białegostoku i pracowników merytorycznych MODM w Białymstoku w Limassol na Cyprze.

Użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) we wspieraniu procesu nauczania i uczenia się od edukacji wczesnoszkolnej po edukację dorosłych” to projekt realizowany na zasadach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników na temat wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu procesu nauczania i uczenia się od edukacji wczesnoszkolnej po edukację dorosłych.

Aby w pełni zrealizować zakładane cele Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w porozumieniu z instytucją goszczącą na Cyprze – Cyprus Scientific Association of Educators for the Development of Information and Communication Technology (KESEA-TPE) zdecydował o połączeniu formy wizyty studyjnej z warsztatami nt metodologii wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji na wszystkich jej szczeblach.

Gospodarz wizyty KESEA-TPE w Limassol to cypryjskie stowarzyszenie zajmujące się prowadzeniem szkoleń i promowaniem stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej wśród nauczycieli i instytucji oświatowych Cypru. Jej członkami są czynni nauczyciele, pracujący w cypryjskich szkołach i instytucjach edukacyjnych.

Cele  wizyty:

  • poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników na temat możliwości wykorzystania  technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji na każdym jej szczeblu;
  • poznanie cypryjskiego systemu edukacji i nowych, praktycznych rozwiązań z zakresu metodologii stosowania ICT;
  • nawiązanie współpracy z cypryjskimi instytucjami oświatowymi odpowiedzialnymi za promocję i wdrażanie technologii informacyjnej w edukacji, wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk;
  • doskonalenie umiejętności językowych i poszerzenie kompetencji międzykulturowych;
  • promocja nowatorskich rozwiązań w dziedzinie wdrażania i wykorzystania technologii-informacyjnej w podległych placówkach (kadra zarządzająca)
  • wypracowanie narzędzi edukacyjnych promujących stosowanie technologii ICT w edukacji i ich upowszechnianie wśród nauczycieli miasta Białegostoku i regionu (np: warsztaty, szkolenia, materiały metodyczne, publikacje) (pracownicy merytoryczni MODM w Białymstoku)

W trakcie wizyty obok wspólnych jej elementów (np. spotkania integracyjne połączone z warsztatami kulturowymi i prezentacją Cypru, zapoznaniem uczestników z dorobkiem kulturowym miasta Limassol i regionu, wycieczkami edukacyjnymi) dwie grupy uczestników realizowały odrębne programy zajęć merytorycznych (warsztaty, wizyty w instytucjach edukacyjnych, spotkania z przedstawicielami oświaty miasta Limassol i regionu).

Uczestnicy wizyty zapoznali się z cypryjskim systemem edukacji a w szczególności ze specyfiką innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie wdrażania i stosowania technologii informacyjnej w edukacji przez wizytowane szkoły i instytucje oświatowe. Ważnym elementem wizyty studyjnej, szczególnie dla pracowników merytorycznych MODM w Białymstoku, była możliwość bezpośredniej obserwacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w oparciu o metody i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej. Z kolei kadra zarządzająca edukacją z obydwu państw miała okazję wymiany doświadczeń i poglądów na temat stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej a także stopnia jej wdrażania w podległych placówkach.
 
Dla obydwu grup uczestników cypryjski organizator zaplanował interesujące warsztaty z praktycznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji. Wizyta studyjna w ocenie obu grup była udana. Postawione cele zostały osiągnięte a uczestnicy i organizatorzy wynieśli z realizacji wizyty szereg cennych doświadczeń.

 

PREZENTACJA
 
 
 GALERIA ZDJĘĆ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
14
16
17
19
21
24
25
26
28
29
30
31

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony