O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Wychowanie i profilaktyka
Trening Pewności Siebie

Kategoria
Szkolenie płatne
Termin
2018-12-07 09:00
Miejsce
MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Termin płatności
2018-11-25
Cena
250 zł

Trening Pewności Siebie (2-dniowy warsztat (16h)– metoda opracowana przez Stowarzyszenie we współpracy z brytyjską organizacją KIDSCAPE.  Krótkoterminowa forma pracy z ofiarami przemocy rówieśniczej, która kładzie nacisk na podnoszenie poczucia własnej wartości, naukę asertywności i nawiązywania pozytywnych relacji w grupie. Ważnym elementem jest warsztatowa lub indywidualna praca z rodzicami, w trakcie której rodzice uczą się zasad asertywności, umiejętności pozytywnego dowartościowania dziecka i uczenia go samodzielności.

Cel szkolenia: Przygotowanie pedagogów i psychologów do samodzielnego realizowania Treningów Pewności Siebie dla dzieci poszkodowanych na terenie swoich placówek. Uczestnicy otrzymują 60-stronicowy przewodnik oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia wystawione przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych „Bliżej Dziecka”.

Tematyka szkolenia:
1. Zjawisko przemocy rówieśniczej.
2. Syndrom dziecka-ofiary przemocy.
3. Metody pomocy dzieciom poszkodowanym.
4. Trening Pewności Siebie – wprowadzenie (historia, założenia, efektywność).
5.  Zasady i metody naboru dzieci do grup.
6. Trening Pewności Siebie – zajęcia dla dzieci.
7. Trening Pewności Siebie – zajęcia dla rodziców.
8. Metody ewaluacji.

Adresaci: pedagodzy i psycholodzy (nie nauczyciele) ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, domów dziecka, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz z poradni psychologiczno-pedagogicznych (idealnie – po 2 osoby z jednej placówki).

Terminy spotkań:
07.12.2018 - godz. 9:00 - 15:30
08.12.2018 - godz. 9:00 - 15:30

Koszt: 250 zł
Wpłaty na konto MODM do 25.11.2018, z dopiskiem TPS, imię i nazwisko uczestnika

 
 

Terminy

  • 2018-12-07 09:00
  • 2018-12-08 09:00

Najbliższe wydarzenia

26
Lut
Termin: 26 luty 2020, 16:30
Na szkolenie zapraszamy nauczycielki szczególnie zainteresowane organizowaniem procesu wspomagania w rozwoju w swojej placówce. Mile widziane wyłonione przez nauczycielki problemy związane z tematem
Wychowanie przedszkolne

26
Lut
Termin: 26 luty 2020, 09:00
Adresaci: wizytatorzy nauki religii. Spotkania sieci:07.02.2020 - godz. 9:00-13:00 - Plan pracy na II semestr21.02.2020 - godz. 9:00-13:0013.03.2020 - godz. 9:00-13:0003.04.2020 - godz. 9:00-13:0022.05.2020 - godz. 9:00-13:0005.06.2020 - godz.
Katecheza szkolna

26
Lut
Termin: 26 luty 2020, 16:00
Adresaci: wychowawcy, pedagodzy i psychologowie szkolni, koordynatorzy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Terminy spotkań:19.02.2019 - godz. 16:00-20:00 - Program wychowawczo-profilaktyczny i jego ewaluacja.13.05.2020 - godz.
Wychowanie i profilaktyka
Szkolnictwo specjalne i integracyjne

26
Lut
Termin: 26 luty 2020, 16:00
Kurs 12-godzinny. Adresaci: zainteresowani nauczyciele. Terminy spotkań:19.02.2020 - godz. 16:00-20:0026.02.2020 - godz. 16:00-20:0011.03.2020 - godz. 16:00-20:00 Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi
Wychowanie i profilaktyka
Katecheza szkolna

26
Lut
Termin: 26 luty 2020, 12:00
Adresaci: katecheci szkół ponadpodstawowych. Spotkania sieci:1. 20.02.2020 - godz. 12:00-16:00  (XI Liceum Ogólnokształcące, ul. Grottgera 9)    Temat spotkania: Jedność i tożsamość w świetle 450-lecia Unii Lubelskiej –
Katecheza szkolna

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Edukacja globalna

Projekt "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
6
9
11
16
17
20
Data : 2020-02-20
23
Początek strony