O nas

akredytacja 160

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

 

zarzadzie oswiata

Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej

Kategoria
Szkolenie płatne
Termin
2018-11-20 15:00
Miejsce
MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych na 14-godzinne szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej". (Program jest w ostatniej fazie ubiegania się o rekomendację.) Jest adresowany do uczniów w wieku 9-14 lat. Może być realizowany na godzinach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych czy w świetlicach socjoterapeutycznych. Uczestnicy szkolenia otrzymują pakiet doskonale przygotowanych materiałów do realizacji programu.

Terminy spotkań:
20.11.2019 - godz. 15:00-19:00
22.11.2018 - godz. 15:00-19:00
29.11.2018 - godz. 15:00-19:00

Celem programu jest promocja zdrowia zdefiniowanego przez Światową Organizację Zdrowia jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwa i niepełnosprawności. Najważniejszym celem programu APTECZKA jest zatem promocja zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci poprzez rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, kształtowanie postaw optymizmu, wiary w siebie oraz pozytywnego nastawienia. Cele szczegółowe zostały zbudowane wokół opracowanych i propagowanych przez Ministerstwo Zdrowia Islandii 10 Wskazówek pomocnych dla zachowania zdrowia psychicznego, uzupełnionych o kształtowanie postawy wdzięczności.

Cele szczegółowe:
a) budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny poprzez rozwój świadomości własnych uczuć, potrzeb i schematów reagowania na problemy
b) rozwój umiejętności współpracy i budowania dobrych relacji z innymi
c) troska o zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne
d) kształtowanie pozytywnego myślenia oraz postaw: optymizmu, wytrwałości, pracowitości, życzliwości, wdzięczności (sprzyjających osiąganiu dobrych wyników w nauce i sukcesów w życiu)
e) pielęgnowanie kreatywności i ciekawości oraz rozwijanie zdolności poznawczych
f) rozwijanie umiejętności koncentracji i relaksacji poprzez uważne oddychanie i ćwiczenia uważności
g) nabywanie wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu w zakresie niezbędnym do zrozumienia własnych reakcji
h) nauczenie uważnego i świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do innych ludzi i do samego siebie. 

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i rozumienia innych.

Moduły programu: 
Część 1. APTECZKA SKARBÓW – jak leczyć rany duszy? 
Część 2. OPTYMIZM – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej! 
Część 3. PRZYJAŹŃ – okazuj miłość i przyjaźń! 
Część 4. KREATYWNOŚĆ – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty! 
Część 5. WYTRWAŁOŚĆ – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans! 
Część 6. ZDROWIE FIZYCZNE – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie! 
Część 7. SZCZEROŚĆ – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia! 
Część 8. ŻYCZLIWOŚĆ – próbuj zrozumieć i wspierać innych! 
Część 9. WDZIĘCZNOŚĆ – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka! 
Część 10. MARZENIA – ustanawiaj cele dla siebie i podążaj za marzeniami! 

Koszt uczestnictwa: 400 zł
UWAGA!
1. 200 zł materiały - płatne na konto Centrum Pozytywnej Edukacji, 44 1050 1025 1000 0090 7273 3471
z dopiskiem Apteczka, imię i nazwisko uczestnika, miejscowość, placówka oraz szczegółowe dane do faktury

2. 200 zł szkolenie - płatne na konto MODM, 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231
z dopiskiem Apteczka, imię i nazwisko uczestnika

W związku z tym, że program jest działaniem z zakresu profilaktyki uniwersalnej można pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na szkolenia od Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 
 

Terminy

  • 2018-11-20 15:00
  • 2018-11-22 15:00
  • 2018-11-29 15:00
Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony