O nas

akredytacja 160

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

 

zarzadzie oswiata

Matematyka I klasa. Jak nauczyć dzieci samodzielnego operacyjnego rozumowania?

Kategoria
Szkolenie bezpłatne
Termin
2018-11-17 09:00
Miejsce
Szkoła Podstawowa nr 44, ul. Rumiankowa 13

Warsztat skierowany do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podczas którego dzielić się będziemy sprawdzonymi dobrymi praktykami i metodami, które pomagają w aktywnym uczeniu matematyki opartym na samodzielnym operacyjnym rozumowaniu uczniów, poszukiwaniu przez nich własnych strategii i rozwiązań oraz wnioskowaniu i dowodzeniu.

Prowadzący: Karolina Prus - Wirzbicka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole montessoriańskiej. Prowadzi warsztaty matematyczne, lekcje otwarte, autorka podręcznika do klas I-III.

Warsztat realizowany jest w ramach projektu ,,Odkrywam, myślę, koduję. Matematyka I klasa". Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

 
 
Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony