O nas

akredytacja 160

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

 

zarzadzie oswiata

Wiersze poetów współczesnych w analizie lekcyjnej w ósmej klasie szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej - od lektury do pracy interpretacyjnej (K.K.Baczyński, Szymborska, Herbert, Świetlicki, Rymkiewicz)

Kategoria
Szkolenie bezpłatne
Termin
2018-11-17 10:00
Miejsce
III LO ul. Pałacowa 2/1 sala 15 ( parter)

Kurs przygotowujący do pracy z tekstami poetyckimi, zorganizowany we współpracy z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu w Białymstoku.

Adresaci: zainteresowani poloniści szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Terminy spotkań:
15.11.18 - godz. 15:00-18:00
17.11.18 - godz. 10:00-16:00
18.11.18 - godz. 10:00-14:30

Szkolenie bezpłatne tylko dla nauczycieli placówek publicznych Miasta Białegostoku. Nauczyciele zatrudnieni poza Białymstokiem oraz nauczyciele szkół niepublicznych i prywatnych dokonują wcześniejszej opłaty w kwocie 54zł na konto MODM.
Wpłaty na konto MODM do 15.11.2018 z dopiskiem 'Wiersze, imię i nazwisko uczestnika'.
Dane do przelewu:
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok
Nr konta: 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231

 
 

Terminy

  • 2018-11-15 15:00
  • 2018-11-17 10:00
  • 2018-11-18 10:00
Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony