O nas

akredytacja 160

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

 

zarzadzie oswiata

Wdrażanie i wykorzystywanie TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. Narzędzia Google Dysk w pracy nauczyciela edukacji humanistycznej.

Kategoria
Szkolenie bezpłatne
Termin
2018-11-07 16:30
Miejsce
MODM w Białymstoku, u. Antoniuk Fabryczny 1, sala nr 11

Warsztaty mają na celu zapoznanie nauczycieli z możliwościami pracy w tzw. "chmurze" oraz zaprezentowanie sposobów jej wykorzystania w procesie dydaktycznym.

Treści warsztatu:
- zakładanie konta oraz logowanie do aplikacji Google Dysk
- prezentacja możliwości oraz wykorzystania w edukacji aplikacji: Dokumenty Google, Prezentacje Google, Formularze Google
- praca warsztatowa uczestników warsztatu, m.in. wykonanie wspólnej prezentacji online w czasie rzeczywistym

Warsztaty odbędą się w sali nr 11. 

 
 
Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony