O nas

akredytacja 160

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

 

zarzadzie oswiata

Akademia fascynacji - zabawy z podstaw pedagogiki cyrku

Kategoria
Szkolenie bezpłatne
Termin
2018-11-06 16:30
Miejsce
Przedszkole Samorządowe Nr 64, ul. Dubois 12

Pedagogika cyrku to dziedzina zakładająca połączenie aktywności ruchowej oraz artystycznych umiejętności, pozwalająca rozwinąć  zainteresowania lub odkryć nowe zdolności. W czasie zajęć wykorzystywane są rekwizyty cyrkowe m.in.  flowersticki, poi, piłeczki, talerze, chustki. Taka forma aktywności adresowana jest do osób w każdym wieku.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu w latach ubiegłych.

 
 
Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony