O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Warsztaty „Pechowa dwunastka”

Kategoria
Szkolenie płatne
Termin
2018-06-08 08:30 - 17:30
Miejsce
MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Termin płatności
2018-06-01
Cena
160 zł

 Zagadnienia:

  • Wpływ pechowej dwunastki na relacje nauczyciel - uczeń.
  • Dlaczego nauczyciele stosują 12 barier w sytuacji konfrontacji.
  • Jak bariery hamują usiłowania nauczyciela, by zdyscyplinować uczniów.
  • Jak, w sytuacji konfrontacji, zachęcać uczniów do współpracy, by nie eskalować ich emocji.
  • Potrzeby nauczyciela a potrzeby uczniów.
  • Co zrobić, kiedy nie udaje się uniknąć pechowej dwunastki?
  • Czym zastąpić  bariery komunikacyjne.

Warsztaty (9h) prowadzone przez certyfikowanych trenerów metody Gordona odbędą się  w siedzibie MODM

Akcja promocyjna: 160 zł, max. 20 osób

Termin warsztatów: 8.06.2018 r., godz. 8:30 - 17:30

Chętni do udziału w szkoleniu zapisują poprzez platformę IPO.

Wpłaty na konto MODM: nr 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231 z dopiskiem „Pechowa dwunastka”,  do 1.06.2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie MODM.

 
 

Terminy

  • 2018-06-08 08:30 - 17:30

Najbliższe wydarzenia

07
Gru
Termin: 07 grudzień 2019, 00:00
Kurs 30-godzinny (10 godzin – część teoretyczna, 20 godzin – część praktyczna). Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu Terapeuty Ręki dzieci i młodzieży i przygotowuje do:- diagnozy i terapii ręki w formie indywidualnej- wstępnej diagnozy
Wychowanie i profilaktyka
Szkolnictwo specjalne i integracyjne

09
Gru
Termin: 09 grudzień 2019, 09:00
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego. Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi https://ipo.modm.bialystok.pl
Wychowanie przedszkolne

10
Gru
Termin: 10 grudzień 2019, 15:00
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz zainteresowani. Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi https://ipo.modm.bialystok.pl
Edukacja wczesnoszkolna

11
Gru
Termin: 11 grudzień 2019, 12:00
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii prawosłanej, podejmujących pracę z uczniem zdolnym. Adresaci: katecheci szkół ponadpodstawowych. Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi
Katecheza szkolna

11
Gru
Termin: 11 grudzień 2019, 15:30
Szkolenie 6-godzinne. Zasady prowadzenie interwencji w przypadku konkretnych sytuacji kryzysowych.Spotkania Sieci Szkolnych Zespołów Reagowania Kryzysowego. Adresaci: wychowawcy, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni, zainteresowani
Wychowanie i profilaktyka

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Edukacja globalna

Projekt "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Pn Wt Śr Cz Pt So N
4
Data : 2019-12-04
8
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Początek strony