O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

Warsztaty „Pechowa dwunastka”

Kategoria
Szkolenie płatne
Termin
2018-06-08 08:30 - 17:30
Miejsce
MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Termin płatności
2018-06-01
Cena
160 zł

 Zagadnienia:

  • Wpływ pechowej dwunastki na relacje nauczyciel - uczeń.
  • Dlaczego nauczyciele stosują 12 barier w sytuacji konfrontacji.
  • Jak bariery hamują usiłowania nauczyciela, by zdyscyplinować uczniów.
  • Jak, w sytuacji konfrontacji, zachęcać uczniów do współpracy, by nie eskalować ich emocji.
  • Potrzeby nauczyciela a potrzeby uczniów.
  • Co zrobić, kiedy nie udaje się uniknąć pechowej dwunastki?
  • Czym zastąpić  bariery komunikacyjne.

Warsztaty (9h) prowadzone przez certyfikowanych trenerów metody Gordona odbędą się  w siedzibie MODM

Akcja promocyjna: 160 zł, max. 20 osób

Termin warsztatów: 8.06.2018 r., godz. 8:30 - 17:30

Chętni do udziału w szkoleniu zapisują poprzez platformę IPO.

Wpłaty na konto MODM: nr 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231 z dopiskiem „Pechowa dwunastka”,  do 1.06.2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie MODM.

 
 

Terminy

  • 2018-06-08 08:30 - 17:30
Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony