Rozwijanie kompetencji emocjonalnych nauczyciela - praca nad emocjami

Kategoria
Szkolenie bezpłatne
Termin
2018-06-06 15:30
Miejsce
MODM ul. Antoniuk Fabryczny 1, budynek B

Czym są kompetencje nauczyciela? Co jest wyróżnikiem kompetencji emocjonalnych nauczyciela? Co składa się na kompetencje emocjonalne nauczyciela? Jak nauczyciel może rozpoznawać swoje emocje i jak może nimi kierować? Jak nauczyciel może zadbać o rozwijanie własnych kompetencji emocjonalnych?