O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

Wychowanie przedszkolne
Edukacja wczesnoszkolna
Stymulowanie kreatywnego myślenia czyli rzecz o rozwijaniu zdolności twórczych dzieci

Kategoria
Szkolenie płatne
Termin
2019-11-16 10:00 - 16:00
Miejsce
MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prowadzący
Renata Wolińska
Cena
100zł

Kurs 8-godzinny.

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkola, świetlicy.\

Koszt: 100 zł
Wpłaty na konto MODM do 09.11.2019 z dopiskiem Stymulowanie kreatywnego myślenia, imię i nazwisko uczestnika

Dane do przelewu:
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok
Nr rach. bankowego: 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231

Program kursu doskonalącego
Cel ogólny:

Przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi idącej w kierunku stymulowania twórczego i kreatywnego myślenia.

Cele operacyjne:
- Nauczyciele po ukończeniu zajęć powinni:
- Rozumieć pojęcie kreatywności.
- Mieć poczucie konieczności pracy nad twórczością i kreatywnością dzieci.
- Znać cechy myślenia twórczego.
- Mieć świadomość ograniczeń kreatywności.
- Umieć zaplanować zajęcia tak, aby stymulować twórcze i nieszablonowe działania dzieci.
- Rozumieć znaczenie sposobu zadawania pytań dzieciom i stwarzania warunków do zadawania pytań przez dzieci.

Czas trwania kursu: 2 godziny formy wykładowej, 6 godzin ćwiczeń

Metody i formy pracy: wykład, ćwiczenia praktyczne

Środki dydaktyczne: materiały szkoleniowe, prezentacja multimedialna

Treści kształcenia:
1. Wykład wprowadzający – definicja kreatywnego myślenia, cechy charakterystyczne myślenia dywergencyjnego i konwergencyjnego.
2. Cechy myślenia osoby twórczej i kreatywnej.
3. Bariery twórczego myślenia.
4. Główne zasady stymulacji kreatywności.
5. Główne aspekty treningu twórczości.
6. Cechy podstawowe myślenia twórczego – płynność, giętkość, oryginalność, wrażliwość na problemy, twórcze rozwiązywanie problemów, zdolność dokonywania analizy i syntezy, pomysłowość.
7. Zabawy rozwijające twórczość dzieci – ćwiczenie niezwykłych zastosowań, skojarzenia i wyobrażenia, snucie opowieści.
8. Uczenie kreatywności i fantazjowania czyli rzecz o pytaniach zadawanych dzieciom i przez dzieci.
9. Błędy popełniane w zadawaniu pytań.
10. Ćwiczenia odległych konsekwencji, ćwiczenia kontekstu zdania, zabawy twórcze socjalizujące.
11. Zarys zachowań, które warto wspierać w twórczym rozwoju dzieci.

Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi https://ipo.modm.bialystok.pl

 
 

Terminy

  • 2019-11-16 10:00 - 16:00
Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony