O nas

akredytacja 160

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

 

zarzadzie oswiata

Wychowanie przedszkolne
Wychowanie i profilaktyka
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Edukacja humanistyczna
TOC dla Edukacji – Rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC w realizacji podstawy programowej i obszaru wychowania – wprowadzenie

Kategoria
Szkolenie płatne
Termin
2019-10-25 15:00 - 20:00
Miejsce
MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Prowadzący
Maciej Winiarek
Cena
50

Szkolenie 5-godzinne.

Czym jest zatem „myślenie krytyczne”?
Wbrew pierwszemu skojarzeniu NIE JEST to umiejętność krytykowania i narzekania, ale zestaw następujących umiejętności, postaw:
- Przetwarzania informacji
- Odróżniania faktów od opinii
- Tworzenia związków przyczynowo-skutkowych
- Argumentacji logicznej
- Tworzenia hipotez, gromadzenia informacji (dowodów) na ich obronę
- Przewidywania konsekwencji swoich decyzji
- Wnioskowania, tworzenie kreatywnych rozwiązań
- Rozpoznawania uczuć, emocji, potrzeb swoich oraz drugiego człowieka (empatia)

Rozwój tej kompetencji powinien być główny zadaniem dzisiejszej szkoły, systemu edukacji. Jeśli celem edukacji jest przygotowanie ucznia do świadomego i odpowiedzialnego życia w dorosłym świecie to „absolwent myślący krytycznie” powinien być głównym celem każdej placówki szkolnej.

Narzędzia TOC są w tej chwili w Polsce jedynymi narzędziami, których stosowanie GWARANTUJE rozwój myślenia krytycznego.

Prowadzenie:
Maciej Winiarek - wydawca, edukator, trener. Jako jeden z pierwszych wprowadził myślenie krytyczne do Polski. Od 2006 roku jest dyrektorem Fundacji TOCFE Inc. z USA w Polsce – level 4 Lead Facilitator. Założyciel TOC dla Edukacji, gdzie główny obszar działalności stanowi nowoczesna edukacja, koncentracja na uczeniu się jako procesie, indywidualizacja nauczania, rozwój kompetencji i myślenia. 2 tys. nauczycieli i dyrektorów z powodzeniem stosuje wdrożone przez niego myślenie krytyczne.

Prowadzi własny blog o edukacji 1000 extra rzeczy w szkole. Organizator i Prelegent kilkudziesięciu konferencji w Polsce i na świecie (USA, Niemcy, Japonia, Peru). Współtwórca unikalnej przestrzeni edukacyjnej Center of Thinking oraz Szkoły Podstawowej i Liceum Thinking Zone na zasadach turkusowej organizacji.

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psychologowie

Termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu się grupy. O utworzeniu grupy uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.

Koszt: 50 zł

Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi https://ipo.modm.bialystok.pl

 
 

Terminy

  • 2019-10-25 15:00 - 20:00
Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony