O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

Wychowanie i profilaktyka
Sieć współpracy i samokształcenia organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej i kształcenia specjalnego dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kategoria
Szkolenie bezpłatne
Termin
2019-02-06 15:30 - 18:30
Miejsce
MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Prowadzący
Anna Gawryluk, Julita Majewska

Sieć jest adresowana do pedagogów  i koordynatorów pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz nauczycieli i specjalistów ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. 

Celem sieci współpracy i samokształcenia jest:

Wspieranie się w sferze zawodowej,

Wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników.

Pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

Poszerzanie kompetencji uczestników.

Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.

Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.

 
 

Terminy

  • 2019-02-06 15:30 - 18:30
Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony