O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

Konferencja naukowo -szkoleniowa "Terapia w wodzie osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym z wykorzystaniem Koncepcji Hallwick i Watsu - wprowadzenie w problematykę pracy z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym"

Kategoria
Szkolenie bezpłatne
Termin
2019-02-01 16:00 - 19:00
Miejsce
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40
Prowadzący
dr n. med. Grażyna Banaszek, mgr Marzena Kukiełka, mgr Jacek Gregorczyk

Konferencja jest jednym z wydarzeń towarzyszących spotkaniu terapeutów wodnych i specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Podczas drugiego i trzeciego dnia dziesięć osób weźmie udział w specjalistycznym kursie akredytowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych WATSU POLSKA "Zastosowanie akquakinezyterapii w usprawnianiu dzieci i młodzieży z MPD".

 Honorowym Prelegentem Konferencji będzie dr n. med. Grażyna Banaszek -wybitny neurolog dziecięcy, pediatra, terapeuta Metody Vojty, która omówi wczesną diagnostykę neurologiczną i pierwsze objawy zaburzeń rozwoju. Uczestnicy konferencji będą mieli również możliwość zapoznania się z nowymi metodami terapii osób z mózgowym porażeniem dziecięcym wg Koncepcji Hallwick i Watsu.

Konferencja jest adresowana do rodziców,  terapeutów, rehabilitantów, specjalistów, nauczycieli, lekarzy i wszystkich osób zainteresowanych diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z MPD i innymi niepełnosprawnościami.

Organizatorzy: Fundacja Mali Wojownicy, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

 

 
 

Terminy

  • 2019-02-01 16:00 - 19:00
Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony