O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

Wychowanie i profilaktyka
Edukacja wczesnoszkolna
Wielokulturowa szkoła - praktyczne metodypracy z uczniem cudzoziemskim i klasą zróżnicowaną kulturowo

Kategoria
Szkolenie bezpłatne
Termin
2019-02-07 08:30 - 2019-02-08 16:30
Miejsce
Hotel ,,Sosnowe Zacisze" - Kleosin ul.Leśna 20
Prowadzący
Katarzyna Potoniec, Katarzyna Szostak - Król, Anna Młynarczuk-Sokołowska

Serdecznie zapraszamy nauczycieli z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniach z zakresu nauczania dzieci nieznających języka polskiego oraz specyfiki pracy z uczniem cudzoziemskim.  Program szkolenia będzie dotyczył przede wszystkim praktycznych metod pracy, oceniania, przygotowywania zajęć dla klas z uczniami nieznającymi języka polskiego i włączania ich do pracy całej grupy. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności przygotowywania scenariuszy lekcji dla klas niejednolitych kulturowo.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli. Zapewniamy 2-dniowe szkolenie poprowadzone metodami aktywnymi: warsztaty, prezentacje, symulacje i dużo dyskusji (grupy 16-osobowe), materiały szkoleniowe, bezpłatny nocleg i wyżywienie.

W ramach szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

- Główne grupy cudzoziemców w Polsce oraz sytuacja w ich krajach pochodzenia

- Główne różnice kulturowe wpływające na współpracę z dziećmi oraz ich rodzicami

- Zasady przyjmowania i promowania uczniów obcokrajowców w polskich szkołach –zapoznanie uczestników warsztatów z przepisami prawa oświatowego

- Ocenianie i przygotowanie zajęć dla klas z uczniami nieznającymi języka polskiego

- Zagadnienia związane z metodycznymi aspektami nauczania grupy zróżnicowanej kulturowo

- Oddziaływania wychowawcze w celu zintegrowania uczniów przybywających z zagranicy z grupą rówieśniczą w polskiej szkole

- Czynniki determinujące efektywność pracy z grupą zróżnicowaną kulturowo oraz dzieckiem cudzoziemskim

- Praktyczne metody i formy pracy z klasą wielokulturową

- Metody współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów obcojęzycznych

- Przygotowywanie scenariuszy lekcji na klas niejednolitych kulturowo

 

 
 

Terminy

  • Od 2019-02-07 08:30 do 2019-02-08 16:30
Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony