Szanowna/y Pani/Panie,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok:

  1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
  3. Ośrodek co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Ośrodek nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Ośrodka z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie MODM. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 688 32 73 lub pocztą ektroniczną: odo@modm.bialystok.pl

 

O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Wielokulturowa szkoła - Praktyczne metody pracy z uczniem cudzoziemskim i klasą zróżnicowaną kulturowo

Kategoria
Szkolenie bezpłatne
Termin
2019-02-14 08:30 - 2019-02-15 16:30
Miejsce
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1
Prowadzący
Katarzyna Potoniec, Katarzyna Szostak - Król, Anna Młynarczuk-Sokołowska

Serdecznie zapraszamy nauczycieli z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniach z zakresu nauczania dzieci nieznających języka polskiego oraz specyfiki pracy z uczniem cudzoziemskim. Program szkolenia będzie dotyczył przede wszystkim praktycznych metod pracy, oceniania, przygotowywania zajęć dla klas z uczniami nieznającymi języka polskiego i włączania ich do pracy całej grupy. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności przygotowywania scenariuszy lekcji dla klas niejednolitych kulturowo.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli. Zapewniamy 2-dniowe szkolenie poprowadzone metodami aktywnymi: warsztaty, prezentacje, symulacje i dużo dyskusji (grupy 16-osobowe), materiały szkoleniowe, bezpłatne wyżywienie.

W ramach szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

- Główne grupy cudzoziemców w Polsce oraz sytuacja w ich krajach pochodzenia

- Główne różnice kulturowe wpływające na współpracę z dziećmi oraz ich rodzicami

- Zasady przyjmowania i promowania uczniów obcokrajowców w polskich szkołach –zapoznanie uczestników warsztatów z przepisami prawa oświatowego

- Ocenianie i przygotowanie zajęć dla klas z uczniami nieznającymi języka polskiego

- Zagadnienia związane z metodycznymi aspektami nauczania grupy zróżnicowanej kulturowo

- Oddziaływania wychowawcze w celu zintegrowania uczniów przybywających z zagranicy z grupą rówieśniczą w polskiej szkole

- Czynniki determinujące efektywność pracy z grupą zróżnicowaną kulturowo oraz dzieckiem cudzoziemskim

- Praktyczne metody i formy pracy z klasą wielokulturową

- Metody współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów obcojęzycznych

- Przygotowywanie scenariuszy lekcji na klas niejednolitych kulturowo

 

 

 

 
 

Terminy

  • Od 2019-02-14 08:30 do 2019-02-15 16:30

Najbliższe wydarzenia

16
Wrz
Termin: 16 wrzesień 2019, 15:30
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.

18
Wrz
Termin: 18 wrzesień 2019, 15:00
„Analiza porównawcza podstaw programowych oraz organizacji nauczania fizyki w liceum i technikum” Współpraca w zespole samokształceniowym mająca na celu analizę porównawczą podstaw
Edukacja matematyczno-przyrodnicza

18
Wrz
Termin: 18 wrzesień 2019, 15:00
Adresaci: liderzy zespołów samokształceniowych. Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi https://ipo.modm.bialystok.pl
Edukacja matematyczno-przyrodnicza

18
Wrz
Termin: 18 wrzesień 2019, 15:45
Awans zawodowy nauczyciela- przygotowanie planu rozwoju, monitorowanie i dostosowywanie działań do aktualnych przepisów. Adresaci: poloniści ze szkół podstawowych. Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi
Edukacja humanistyczna

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Edukacja globalna

Projekt "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
3
5
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony