W dniach 19-20.10.2019 r. MODM w Białymstoku -  oficjalny partner „The Sherborne Association UK”- zrealizował szkolenie II-go poziomu nadające tytuł Lidera  Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne. Uczestnicy otrzymali z rąk Pani Dyrektor Marii Ambrożej oraz trenerek International Sherborne Foundation w Bristolu certyfikaty oraz zaświadczenia uprawniające do prowadzenia zajęć w zakresie „Metody Ruchu Rozwijającego, bazującego na pracy Weroniki Sherborne (MRR-SDM)”. W ramach partnerskiej współpracy z International Sherborne Foundation  w Bristolu, międzynarodowe  szkolenie III-go poziomu z (MRR-SDM) przeznaczone dla uczestników II poziomu z całej Europy będzie realizowane przez MODM w Białymstoku w przyszłym roku.

 

Początek strony