25 października 2019r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku mieliśmy przyjemność przeprowadzić szkolenie dla dyrektorów oraz nauczycieli:  „TOC dla Edukacji – Rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC w realizacji podstawy programowej i obszaru wychowania – wprowadzenie”. Spotkania poprowadził Maciej Winiarek - wydawca, edukator, trener, który jako jeden z pierwszych wprowadził myślenie krytyczne do Polski. Od 2006 roku jest dyrektorem Fundacji TOCFE Inc. z USA w Polsce – level 4 Lead Facilitator. Założyciel TOC dla Edukacji, gdzie główny obszar działalności stanowi nowoczesna edukacja. Prowadzący zaprezentował dyrektorom oraz nauczycielom placówek oświatowych z miasta i okolic wizje edukacji 4K: krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, kreatywność.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczne przybycie. 

Początek strony