27 lutego 2018 r., Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zorganizował w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A wykład Anny Marii Wesołowskiej, Sędzi Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku pt. "STOP DLA HEJTU I PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ I RODZICIELSKIEJ".

Tematyka wykładu:
1. Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły - rola edukacji prawnej - kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcjewychowawcze w sądzie.
2. Nowe zagrożenia; grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, Internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy.
3. Zasady odpowiedzialności nieletnich.
4. Zachowania, na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskiej karty.
5. Nowe formy przemocy wobec dziecka

  • eurosieroctwo
  • zaniedbania
  • wykorzystywanie dziecka w konflikcie około-rozwodowym - obowiązek wysłuchania dziecka przez sąd

6. Rodzice a szkoła

  • obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego
  • obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji, np. pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje
  • obowiązki rodziców wobec dziecka

7. Mediacja w sprawach nieletnich i mediacja rówieśnicza, jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole.

  Prezentacja "Dziecko w rodzinie" - pobierz (pdf) -

Początek strony