W dniu 18 lutego 2017 r. odbyło się zakończenie studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta odprawiona w intencji absolwentów Podyplomowego Studium Nauk o Rodzinie w kaplicy Zgromadzenia  Sióstr Jezusa Miłosiernego w Białymstoku, szczególnym miejscu posługi duszpasterskiej błogosławionego ks. Michała Sopoćko. W uroczystości wziął udział dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, który złożył absolwentom gratulacje ukończenia studiów i serdeczne podziękowania za wytrwałość, sumienność i pracowitość. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na wyzwania, jakie we współczesnej edukacji stoją przed nauczycielami w zakresie promowania rodziny i wprowadzania młodych ludzi w świat wartości. Wszystkim absolwentom życzył sukcesów zawodowych i owocnego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów. Z jego rąk 25 nauczycieli odebrało świadectwa ukończenia studiów podyplomowych nadających im kwalifikacje w zakresie nauczania przedmiotu wychowania do życia w rodzinie i etyki. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze, absolwenci dziękowali organizatorom i przybyłym wykładowcom.

Zorganizowanie Podyplomowego Studium Nauk o Rodzinie w Białymstoku było pierwszą inicjatywą podjętą wspólnie przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Inspiracją nawiązania współpracy były badania monitorujące realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie od wielu lat prowadzone wśród dyrektorów i nauczycieli miasta Białegostoku przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego. Propozycja zorganizowania podyplomowych studiów w Białymstoku spotkała się z otwartością i dobrym przyjęciem Władz Uczelni. Inicjatywa ta była dużym udogodnieniem dla nauczycieli województwa podlaskiego. Dzięki niej nie tylko mogli oni na miejscu uzyskać nowe kwalifikacje, ale mieli możliwość wzbogacenia wiedzy i umiejętności poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez wybitnych naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy, a także niektórych białostockich uczelni. Wykłady i ćwiczenia cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. Były przez nich wysoko oceniane w procesie ewaluacji.

Jest nadzieja, że pomyślnie zrealizowane przedsięwzięcie będzie zaczynem dalszej owocnej współpracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w zakresie podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia nauczycieli. 

Początek strony