Szkolenie dla dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku zorganizowane przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku odbyło się 3 listopada 2016r. w I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, ul. Brukowa 2.

 W trakcie spotkania została przedstawiona prezentacja autorstwa Bogusławy Wojtczak - eksperta prawa oświatowego.

Początek strony