Od kilku lat w ZSZ nr 5 w Białymstoku istnieje Klub Młodego Chemika, który jest prowadzony przez Izabelę Popławską - doradcę metodycznego chemii MODM Białystok. W ramach klubu prowadzone są warsztaty dla nauczycieli i zdolnej młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem warsztatów jest rozbudzenie zainteresowania chemią, poznawanie jej od strony praktycznej a także uświadomienie uczniom jak duże znaczenie ma ona dla środowiska, a także życia codziennego. Na zajęciach klubu uczniowie planują i opracowują karty pracy, a następnie wykonują doświadczenia pod okiem swoich opiekunów.

Początek strony