Dnia 9 czerwca 2009r. odbył się I Przegląd Klas Grających pod hasłem "Klasowe Muzykowanie". Organizatorem przeglądu był Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury. Celem przeglądu było umożliwienie zespołom klasowym prezentacji umiejętności muzycznych (instrumentalnych) szerszemu gronu odbiorców. Była to również okazja do promowania swoich placówek na terenie miasta Białegostoku. Uczestniczyło w nim 232 uczniów z klas I-III szkół podstawowych.

Udział w przeglądzie stworzył możliwość wymiany doświadczeń uczniom i nauczycielom. Zachęcił do nabywania umiejętności gry na instrumencie.

Fundatorem statuetek i słodkich upominków był Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Gratulujemy wszystkim wykonawcom! Zapraszamy do udziału w następnych przeglądach klas grających.

Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej:

Małgorzata Lech, Celina Borowska

 

Początek strony