Dnia 15 czerwca 2010r odbył się II Przegląd Klas Grających „Klasowe Muzykowanie”. Organizatorem przeglądu był Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku.

Celem przeglądu było umożliwienie zespołom klasowym prezentacji umiejętności muzycznych (instrumentalnych) szerszemu gronu odbiorców. Udział w przeglądzie stworzył możliwość wymiany doświadczeń uczniom i nauczycielom, zachęcił do nabywania umiejętności gry na instrumencie. Była to również okazja do promowania swoich placówek na terenie miasta Białegostoku.

W przeglądzie wzięło udział 257 dzieci z następujących placówek:
1. Przedszkole Samorządowe nr 2 - „ Pod Słonkiem”
2. Szkoła Podstawowa nr 12 - klasa II b
3. Szkoła Podstawowa nr 5 - klasa II a
4. Szkoła Podstawowa nr 5 - klasa II b
5. Szkoła Podstawowa nr 2 - klasa III a
6. Szkoła Podstawowa nr 49 - klasa I a
7. Szkoła Podstawowa nr 45 - klasa III a
8. Szkoła Podstawowa nr 19 - klasa II c
9. Szkoła Podstawowa nr 16 - klasa I d
10. Szkoła Podstawowa nr 28 - klasa I c

Gratulujemy uczestnikom! Występujące klasy prezentowały wysoki poziom. Cieszy nas fakt, że wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej rozwija umiejętności muzyczne uczniów poprzez grę na instrumentach.
Do zobaczenia za rok!

Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej:
Małgorzata Lech, Celina Borowska

Początek strony