21 kwietnia 2010r. w MODM, odbyła się konferencja dla nauczycieli nt. "Przedmioty matematyczno-przyrodnicze w dobie reformy programowej" zorganizowana przez doradców metodycznych chemii - Izabelę Popławską, fizyki-Joannę Ciesielską, geografii –Helenę Sieredzińską-Mudel i matematyki-Teresę Ceterę przy współpracy z Wydawnictwem Nowa Era.

Program konferencji:
Część I
Nowości edukacyjne Wydawnictwa Nowa Era
Prezentacja pomocy dydaktycznych firmy Eduka (fizyka i chemia)
Ocenianie kształtujące i sumujące (matematyka i geografia)
Część II
Komunikowanie oceny-wykład dr Marty Czeropskiej z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku
Część III
Nowe technologie w nauczaniu
Elektroliza w małej skali -Alicja Wojsław- nauczycielka ze szkoły PGnr5.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z nowościami wydawniczymi, ofertą pomocy dydaktycznych i nowymi trendami w ocenianiu.

Początek strony