W dniu 19 marca 2010r., odbyło się uroczyste rozpoczęcie Studiów Podyplomowych dla oświatowej kadry kierowniczej i pracowników administracji oświatowej realizowanych ze środków unijnych przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

W ramach trzech kierunków:

Ewaluacja w placówce oświatowej
Zarządzanie oświatą
Obsługa finansowa jednostki budżetowej

studia podjęły 82 osoby.
Zajęcia będą trwały dwa semestry - od marca 2010r. do stycznia 2011r.
Uroczystość i pierwsze zajęcia odbyły się w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania a następne zajęcia w MODM Białystok.

Początek strony